ចំណេះដឹង​! តើ​ដី​ប្រភេទ​ណា​ត្រូវ​បាន​ជ្រើសរើស​ទីតាំង​សម្បទាន​ដី​សេដ្ឋកិច្ច​?

0

ដោយ ​វុត្ថា​

ភ្នំ​ពេញៈ​ ទីតាំង​សម្បទាន​ដី​សេដ្ឋកិច្ច​ អាច​ផ្តល់​ជូន​ការអភិវឌ្ឍន៍​បានតែ​ចំពោះ​ដី​ដែល​បាន​ធ្វើ​ចំ​ណាច់​ថ្នាក់​ ថា​ជា​ដី​ឯកជន​របស់​រដ្ឋ​។

យោង​តាម​ឯកសារ​របស់ក្រ​សួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​បានឱ្យ​ដឹង​ថា​ បច្ចុប្បន្ន​ក្រុមប្រឹក្សា​គោល នយោបាយ​ដីធ្លី​ កំពុង​រៀបចំ​អនុក្រឹត្យ​ស្តី​ពី​ ការ​គ្រប់គ្រង់​ដី​រដ្ឋ​ ដែល​នឹង​បង្កើត​នីតិវិធី​សំរាប់​ការ​ធ្វើ​អត្តសញ្ញាណ​កម្ម​ ការ​កសាង​ផែនទី​ ការចុះបញ្ជី​ និង​ការ​ធ្វើ​ចំ​ណាច់​ថ្នាក់​ដី​រដ្ឋ​ ជា​ដី​សាធារណៈ​របស់​ ឬជា​ដី​ឯកជន​របស់​រដ្ឋ​។

ការ​កសាង​ផែនទីដី​រដ្ឋ​ នឹង​បាន​ជា​មូលដ្ឋាន​ដើម្បី​ធានា​ថា​ សម្បទាន​ដី​សេដ្ឋកិច្ច​ មិន​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ឱ្យ​នៅ​លើ​ចំណែក​ នៃ​ដី​សាធារណៈ​របស់​រដ្ឋ​ ហើយ​ទីតាំង​ជាក់លាក់​សំរាប់​ការពិចារណា​ ផ្តល់​សម្បទាន​ ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ផែនទី​ កំណត់​ព្រំប្រទល់​ ចុះបញ្ជី​ និង​ធ្វើ​ចំណាត់ថ្នាក់​ថា​ជា​ដី​ឯកជន​របស់​រដ្ឋ​។

ទីតាំង​សម្រាប់​សម្បទាន​ដី​សេដ្ឋកិច្ច​ ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ប្លង់​នៅក្នុង​ផែនទី​ ឬនៅ​ក្នុង​ទិន្នន័យ​មូលដ្ឋាន​នៃ​ដី​រដ្ឋ​ ហើយ​ដី​ទាំងនេះ​ ត្រូវតែ​ជា​ដី​ដែល​ស្ថិតនៅ​ក្នុង​ផែនការ​ប្រើប្រាស់​ សំរាប់​វិស័យ​កសិកម្ម​ នៃ​ផែនការ​ប្រើប្រាស់​ដី​របស់​មូលដ្ឋាន​ និង​របស់​ខេត្ត​ក្រុង​។

ចំពោះ​ប្រភេទ​គម្រោង​ខ្លះ​ ទីតាំង​អាច​ត្រូវ​បាន​យល់ព្រម​ជាមុន​ ដោយ​លេខាធិការ​ ដ្ឋាន​បច្ចេកទេស​ បន្ទាប់ពី​ការសិក្សា​ជាចាំបាច់​។

គោលបំណង​សំខាន់​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ ដែល​ផ្តល់​សម្បទាន​ដី​សេដ្ឋកិច្ច​ គឺ​កាត់បន្ថយ​ភាព​ក្រីក្រ​ ដោយ​ផ្អែកលើ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុង​កំរិត​ខ្ពស់​ និង​ការបែងចែក​ទូលំទូលាយ​នូវ​ផ្លែផ្កា​នៃ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​។ ដោយ​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ភា​កច្រើន​ នៅ​តាម​ជនបទ​ វិស័យ​កសិកម្ម​ និង​កសិ​-ឧស្សាហកម្ម​ត្រូវ​ដើរតួ​សំខាន់​សំរាប់​រយៈពេល​ខ្លី​ និង​មធ្យម​ និង​ដើម្បី​សំរេច​ទិសដៅ​នេះ​។

ចក្ខុវិស័យ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ សំរាប់​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​កសិកម្ម​ កាន់តែ​មាន​ភាព​ច្បាស់លាស់​ តាមរយៈ​ការ​លើ​កស្ទួ​វិស័យ​ពាក់ព័ន្ធ​ នឹង​ការអភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ការជំរុញ​ឱ្យ​មធ្យោបាយ​ នៃ​ការ​ចិញ្ចឹមជីវិត​ប្រកប​ ដោយ​លក្ខណៈ​សម្បូរ​បែប​ និង​នាំមុខ​ដោយ​អ្នកកាន់កាប់​ដី​ខ្នាត​តូច​៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here