ចំណេះដឹង​! តើ​រដ្ឋាភិបាល​មាន​ផែនការ​សកម្មភាព​អ្វីខ្លះ​ចំពោះ​លំនៅឋាន​ និង​ការតាំងទី​លំនៅ​ថ្មី​?

0

ដោយ ​វុត្ថា

ភ្នំ​ពេញៈ​ លំនៅឋាន​ និង​ការតាំងទី​លំនៅ​ថ្មី​ ជា​បញ្ហា​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ទីក្រុង​ ដែល​ត្រូវ​មានការ​ចូលរួម​ពី​វិស័យ​នានា​ទាំង​នៅ​ថ្នាក់​ជាតិ​ ទាំង​នៅ​ថ្នាក់ក្រោម​ជាតិ​ក្នុង​ការ​កសាង​ផែនការ​រៀបចំ​ដែនដី​ ប្លង់​គោល​ប្រើប្រាស់​ដី​ ផែនការ​ប្រើប្រាស់​ដី​ ការងារ​សំណង់​ ការងារ​ស្ថាបត្យកម្ម​ វិស្វកម្ម​ ការរៀបចំ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ និង​សេវាកម្ម​សាធារណៈ​ ការស្វែងរក​ហិរញ្ញប្បទាន​ និង​ប្រភព​ធនធាន​ ការវាយតម្លៃ​អំពី​ផល​ប៉ះពាល់​បរិស្ថាន​ និង​សង្គម​។ល។

យោង​តាម​ឯកសារ​គោលនយោបាយ​ស្តី​ពី​ លំនៅឋាន​របស់​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បានឱ្យ​ដឹង​ថា​ ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​នេះ​  រដ្ឋាភិបាល​មាន​ផែនការ​សម្របសម្រួល​ រវាង​ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​ និង​ការរៀបចំ​លិខិត​បទដ្ឋាន​គតិ​យុត្តិ​ផ្សេង​ៗ ឆ្លើយតបទៅនឹង​គោលនយោបាយ​លំនៅឋាន​ មានការ​ចូលរួម​ពី​គ្រប់​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ តាមលំដាប់​ថ្នាក់​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ ដៃ​គូរ​អភិវឌ្ឍ​ សង្គម​ស៊ីវិល​ វិស័យ​ឯកជន​ និង​សហគមន៍​ផ្ទាល់​។

គោលនយោបាយ​លំនៅឋាន​ បាន​ផ្តោត​លើ​យុទ្ធ​សា​ស្ត្រគំា​ទ្រ​ ដូចជា​ ការចូលរួម​សម្រេច​របស់​សហគមន៍​មូលដ្ឋាន​ ការ​ផ្តល់​ហិរញ្ញប្បទាន​សម្រាប់​ជួសជុល​ ឬសាងសង់​លំនៅឋាន​ ការសាងសង់​លំនៅឋាន​ថ្មី​ ដើម្បី​ដោះស្រាយ​តម្រូវការ​ចំពោះមុខ​ ការកំណត់​មូលដ្ឋាន​សម្រាប់​រៀបចំ​ប្លង់​គោល​ប្រើប្រាស់​ដី​ ផែនការ​ប្រើប្រាស់​ដី​នៅ​ទីក្រុង​ ទីប្រជុំជន​ និង​ជនបទ​ ការរៀបចំ​ប្រភេទ​ផ្សេង​ៗនៃ​លំនៅឋាន​ ស្របតាម​តម្រូវ​ការ​ផ្សេង​ៗគ្នា​របស់​ប្រជាជន​ ការរៀបចំ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ និង​សេវា​សាធារណៈ​ និង​ការកំណត់​តម្លៃ​សេវា​នៃ​ការអនុញ្ញាត​សាងសង់​។ល៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here