ចំណេះដឹង​! តើ​វិនិយោគិន​អាច​ផ្ទេរ​ ឬលក់​គម្រោង​វិនិយោគ​របស់​ខ្លួន​បាន​យ៉ាងដូច​ម្តេច​?

0
អគារ CDC។ រូបថត៖ សហការី

ដោយ ​វុត្ថា​

ភ្នំ​ពេញៈ​ ដោយ​យោង​តាមច្បាប់​ស្តី​ពី​វិនិយោគ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ ត្រង់​មាត្រា​មួយ​បាន​ចែងថា​ មានការ​ហាមឃាត់​ដោយប្រយោល​ លើ​គម្រោង​វិនិយោគ​ ព្រោះ​ច្បាប់​បាន​ហាមឃាត់​ក្នុង​ការ​លក់​ ឬ ផ្ទេរ​វិនិយោគ​ឡើយ​។

ប៉ុន្តែ​មាត្រា​នេះ​ត្រូវ​បាន​លុបចោល​ដោយ​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​វិនិយោគ​ ដែល​ជំនួស​ដោយ​ច្បាប់​វិសោធនកម្ម​ឆ្នាំ២០០៣​ បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​មានការ​ផ្ទេរ​ និង​ទិញ​ លក់​ ឬរំលាយ​ចូលគ្នា​កាលណា​គម្រោង​វិនិយោគ​នោះ​ មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​គ្រប់គ្រាន់​។

អ្នកទិញ​ជា​បុគ្គល​មិនបាន​ចុះបញ្ជី​

អ្នកសុំ​ទិញ​ត្រូវ​ដាក់ពាក្យ​ទៅ​ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​(CDC​) ឬអនុ​គណៈកម្មាធិការ​វិនិយោគ​រាជធានី​ ខេត្ត​ តាម​នីតិវិធី​ចុះបញ្ជី​ និង​ផ្ទេរ​វិញ្ញាបនបត្រ​ចុះបញ្ជី​ជាស្ថាពរ​ នៃ​គម្រោង​វិនិយោគ​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​គ្រប់គ្រាន់​ មក​នីតិបុគ្គល​ថ្មី​ក្នុងរយៈពេល១០ថ្ងៃមុន​ធ្វើការ​ផ្ទេរ​ ។

​(CDC​)ឬអនុ​គណៈកម្មាធិការ​រាជធានី​ ខេត្ត​ ត្រូវ​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​ព្រម​ ឬមិន​ព្រម​ និង​ត្រូវ​ជូនដំណឹង​ទៅ​នីតិបុគ្គល​ជា​អ្នកទិញ​ ក្នុងរយៈពេល១០ថ្ងៃ​ បន្ទាប់ពី​ទទួលពាក្យ​ស្នើសុំ​ ។

អ្នកទិញ​ជា​បុគ្គល​បាន​ចុះបញ្ជី​ត្រូវ​អនុវត្តន៍​ដូច​នីតិវិធី​ អ្នកទិញ​ជា​បុគ្គល​មិនបាន​ចុះបញ្ជី​ដែរ​ ។

​ការ​រំលាយ​បញ្ចូល​គ្នា​

ប្រ​សិន​បើ​មានការ​ព្រមព្រៀង​គ្នា​រវាង​អ្នក​វិនិយោគ​ពីរ​ ឬច្រើន​ បាន​យល់ព្រម​ដាក់បញ្ចូល​គ្នា​ នូវ​ទុន​ឬគំរោង​វិនិយោគ​របស់​ខ្លួន​តាម​ការព្រមព្រៀង​ បង្កើត​ទៅជា​នីតិបុគ្គល​ថ្មី​ដែល​បាន​ទទួលការ​លើកទឹកចិត្ត​ និង​ការ​ការពារ​ ត្រូវ​អនុវត្ត​នូវ​វិធានការ​ដូច​ខាងក្រោម​៖ ដាក់ពាក្យ​ទៅ​ (CDC​)ឬអនុ​គណៈកម្មាធិការ​រាជធានី​ ខេត្ត​ តាម​នីតិវិធី​សុំ​ចុះបញ្ជី​វិនិយោគ​ ​; និង​ធ្វើការ​ផ្ទ​រវិ​ញ្ញា​បន​បត្រ​ស្ថាពរ​ នៃ​គម្រោង​វិនិយោគ​មាន​លក្ខណៈ​គ្រប់គ្រាន់​ មក​ឲ្យ​នីតិបុគ្គល​ថ្មី​ ក្នុងរយៈពេល១០ថ្ងៃ​ មុន​ធ្វើការ​រំលាយ​បញ្ចូល​គ្នា​។

(CDC​) ត្រូវ​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​ថា​តើ​ព្រម​ ឬមិន​ព្រម​នៃ​ការចុះបញ្ជី​ និង​ការផ្ទេរ​វិញ្ញាបនបត្រ​ស្ថាពរ​ និង​ជូនដំណឹង​ទៅ​អ្នកទិញ​ ក្នុងរយៈពេល១០ថ្ងៃ​ បន្ទាប់ពី​ទទួលពាក្យ​ស្នើសុំ​៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here