ចំណេះដឹង​! តើ​អគារ​សហកម្មសិទ្ធិ​ និង​បុរី​មាន​លក្ខណៈ​ខុសគ្នា​ដូចម្តេច​?

0

ដោយ ​វុត្ថា

ភ្នំ​ពេញៈ​ បច្ចុប្បន្ន​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ជាច្រើន​ ពិសេស​យុវជន​ដែល​ទើប​រៀបការ​ហើយ​ថ្មីថ្មោង​ហាក់​មានការ​ចាប់អារម្មណ៍​យ៉ាង​ខ្លាំង​ ទៅលើ​ការស្វែងរក​លំនៅឋាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​ ដើម្បី​រស់នៅ​សាង​សុភមង្គល​គ្រួសារ​ និង​មានជីវិត​ដែល​ឯករាជ្យ​។ ក្នុង​នោះ​គេ​មើលឃើញ​ថា​ មាន​អ្នកខ្លះ​មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ ទៅលើ​ការទិញ​ផ្ទះនៅ​ក្នុង​បុរី​ រី​ឯអ្នកខ្លះ​ទៀត​បាន​សម្លឹង​ទៅលើ​ការរស់នៅ​ក្នុង​លំនៅឋាន​នៅក្នុង​អគារ​សហកម្មសិទ្ធិ​។

ភាព​ខុសគ្នា​រវាង​អគារ​សហកម្មសិទ្ធិ​ និង​ បុរី​

A) ​អគារ​សហកម្មសិទ្ធិ​

• ​គ្រប់គ្រង​ដោយ​អនុក្រឹត្យ​ស្តី​ពី​ការគ្រប់គ្រង​ និង​ប្រើប្រាស់​អគារ​សហកម្មសិទ្ធិ​

• ​ជា​អគារ​ឬសំណង់​ដែល​មានកម្ម​សិទ្ធិករ​ច្រើន​នាក់​

• ​មានការ​បែងចែក​ជា​ចំណែក​រួម​និង​ចំណែក​ឯកជន​

• ​ជនបរទេស​អាច​មានកម្ម​សិទ្ធិ​ លើ​ចំណែក​ឯកជន​នៃ​អគារ​សហកម្មសិទ្ធិ​បាន​។

• ​សង់​អគារ​រួចរាល់១០០​%ត្រឹមត្រូវ​តាមច្បាប់​ ទើប​អាច​សុំ​ចុះបញ្ជី​ចំណែក​ឯកជន​បាន​។

• ​កម្មសិទ្ធិករ​កាន់​ប័ណ្ណ​សំគាល់​ម្ចាស់​ចំណែក​ឯកជន​

• ​ចុះបញ្ជី​នៅក្នុង​សៀវភៅ​គោល​បញ្ជី​ចំណែក​ឯកជន​នៃ​អគារ​សហកម្មសិទ្ធិ​

B) បុរី​

• ​គ្រប់គ្រង​ដោយ​អនុក្រឹត្យ​ស្តី​ពី​ការគ្រប់គ្រង​បុរី​

• ​ជាទី​តាំង​ដែល​ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​ជា​ឡូត៍​ ជា​សំណង់​លំនៅ​ដ្ឋាន​ ឬសំ​ណង់​ផ្សេង​ៗ

• ​មាន​ចែក​ដី​ជា​ឡូត៍​ ដី​ឡូត៍​លំនៅ​ដ្ឋាន​ ឬសំ​ណង់​ផ្សេង​ៗ ដែល​មានកម្ម​សិទ្ធិករ​ដោយ​ឡែ​កៗ​

• ​ជនបរទេស​មិន​អាច​មានកម្ម​សិទ្ធិ​លើ​ដី​ឡូត៍​នៅក្នុង​បុរី​ទេ​

• ​មិនកំណត់​ឲ្យ​មាន​សំណង់​ទេ​ ឲ្យតែ​មាន​ប្លង់​ក្បាលដី​ នោះ​អាច​សុំ​ចុះបញ្ជី​បាន​។

• ​កម្មសិទ្ធិករ​កាន់​ប័ណ្ណ​សំគាល់​ម្ចាស់​អចលនវត្ថុ​ ឬ ប័ណ្ណ​សំគាល់​សិទ្ធិ​កាន់កាប់​

• ​ចុះបញ្ជី​នៅក្នុង​សៀវភៅ​គោល​បញ្ជី​ដីធ្លី​៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here