ចំណេះដឹង​! តើ​អ្នកណា​ខ្លះ​ដែល​មាន​សិទ្ធិ​ទិញ​អចលនវត្ថុ​តាមផ្លូវ​តុលាការ​?

0

ដោយ ​វុត្ថា​

ភ្នំ​ពេញៈ​ នៅក្នុង​ទិដ្ឋភាព​ច្បាប់​ បុគ្គល​ដែល​មាន​សិទ្ធិ​ទិញ​អចលនវត្ថុ​តាមផ្លូវ​តុលាការ​ និង​បុគ្គល​ដែល​មាន​សិទ្ធិ​ទិញ​អចលនវត្ថុ​ តាម​កិច្ចសន្យា​ធម្មតា​ គឺ​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​សមត្ថភាព​ដែល​ត្រូវ​ទទួលស្គាល់​ដោយ​ច្បាប់​ដូចជា​ បុគ្គល​មាន​អាយុ​ចាប់ពី១៨ឆ្នាំ​ឡើង​ និង​ជា​បុគ្គល​ដែល​មិន​ត្រូវ​បានច្បាប់​ហាមឃាត់​ជាអាទិ៍​។

និយាយ​ជា​រួម​ គ្រប់​បុគ្គល​ទាំងអស់​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​តាមច្បាប់​ សុទ្ធតែ​អាច​ក្លាយជា​អ្នកទិញ​អចលនវត្ថុ​ តាមផ្លូវ​តុលាការ​ ដូចជា​ម្ចាស់បំណុល​នៃ​ការអនុវត្ត​សាធារណជន​ ដែល​បាន​ទទួល​ព័ត៌មាន​អំពី​ការ​លក់​នោះ​។

- Video Advertisement -

ទន្ទឹម​ជាមួយគ្នា​នេះ​ដែរ​ ច្បាប់​ក៏បាន​កំណត់​នូវ​បុគ្គល​មួយចំនួន​ ដែល​មិន​អាច​ដាក់​សំណើទិញ​ ឬមិន​អាច​ក្លាយជា​អ្នកទិញ​អចលនវត្ថុ​ តាម​ការ​លក់ឡាយឡុង​ដោយ​តុលាការ​បាន​រួមមាន​ដូចជា​៖ កូនបំណុល​នៃ​ការអនុវត្ត​ អនីតិជន​ជន​នៅ​ក្រោម​អាណាព្យាបាល​ទូទៅ​ ស្ថិតនៅ​ក្រោម​ហិតូបត្ថម្ភ​ ចៅក្រម​ ក្រឡាបញ្ជី​ អាជ្ញាសាលា​ មេធាវី​ដែល​ទទួលបន្ទុក​នៅក្នុង​សំណុំរឿង​ក្តី​នោះ​។

បុគ្គល​ដែល​អាជ្ញាសាលា​មិន​អនុញ្ញាត​ឱ្យធ្វើ​សំណើទិញ​ និង​បុគ្គល​ដែល​ដេញថ្លៃ​បានតែ​មិនបាន​បង់ប្រាក់​បង្គ្រប់​ មិន​អាច​ធ្វើ​សំណើទិញ​អចលនវត្ថុ​លើក​ទី២បានទេ​។ល។ ៕

-Video Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here