ចំណេះដឹង​! តើ​អ្វី​ជា​សេដ្ឋកិច្ច​ទីផ្សារ​?

0
ចំណេះដឹង​! តើ​អ្វី​ជា​សេដ្ឋកិច្ច​ទីផ្សារ​?
ចំណេះដឹង​! តើ​អ្វី​ជា​សេដ្ឋកិច្ច​ទីផ្សារ​?

ដោយ ​វុត្ថា​

ភ្នំ​ពេញ៖​ សេដ្ឋកិច្ច​ទីផ្សារ​ ជា​ប្រព័ន្ធ​សេដ្ឋកិច្ច​ដែល​កម្មសិទ្ធិ​ ឬក​ត្ត​ផលិតកម្ម​មួយភាគធំ​ ស្ថិត​ក្នុងរង្វង់​ការគ្រប់គ្រង​របស់​របស់​ផ្នែកឯកជន​ ដែល​ជា​នីតិបុគ្គល​និង​រូប​វ័ន្ត​បុគ្គល​។

រី​ឯកា​រគ្រប់​គ្រង​ និង​ការសម្រប​សម្រួល​ ដែល​ផ្អែក​ទាំងស្រុង​លើ​យន្តការ​សេដ្ឋកិច្ច​ទីផ្សារ​ តា​មទ្រឹ​ស្តី​ក្លា​ស៊ិ​ក ហៅថា​ “សេដ្ឋកិច្ច​ដែល​ធ្វើ​និយ័ត​កម្ម​ដោយខ្លួនឯង​”។

- Video Advertisement -

ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​សេដ្ឋកិច្ច​នេះ​ ការសម្រេច​ចិត្ត​ក្នុង​ការបែងចែក​ធនធាន​ ជា​សេរីភាព​របស់​ភ្នាក់ងារ​សេដ្ឋកិច្ច​នី​មួយ​ៗ។ សេរីភាព​នេះ​ អាស្រ័យ​លើ​តម្រូវការ​ និង​ផ្គត់ផ្គង់​។ មានន័យថា​ សកម្មភាព​ផលិតកម្ម​ ការដោះដូរ​ និង​ការប្រើ​ប្រាស់​ទំនិញ​ និង​សេវាកម្ម​ជាទូទៅ​ ត្រូវ​មាន​សេរីភាព​ដោយ​បរិបូរណ៍​។

ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​សេដ្ឋកិច្ច​ទីផ្សារ​ ភ្នាក់ងារ​សេដ្ឋកិច្ច​នី​មួយ​ៗ គ្រប់គ្រង​ដោយខ្លួនឯង​នូវ​អត្ថ​ប្រយោជន៍​ផ្ទាល់ខ្លួន​ និង​ប្រឹងប្រែង​ ធ្វើ​ស្ថានភាព​អាជីវកម្ម​របស់​ខ្លួន​ កាន់តែ​ប្រសើរ​ឡើង​តាមរយៈ​ការប្រកួត​ប្រជែង​។

និយាយរួម​ សមា​ភាព​ យន្តការ​មាន​ប្រាំ​គឺ​៖ កម្មសិទ្ធិ​ឯកជន​ សេរីភាព​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ អត្ថ​ប្រយោជន៍​បុគ្គល​ ការប្រកួត​ប្រជែង​ និង​ប្រព័ន្ធ​បង្កើត​ថ្លៃ​៕

-Video Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here