ចំណេះដឹង​! និ​តិ​វិធី​សំរាប់​ដាក់ពាក្យ​ និង​ការ​ស្នើសុំ​សម្បទាន​ដី​សេដ្ឋកិច្ច​ត្រូវ​ធ្វើ​ដូចម្តេច​?

0

ដោយ ​វុត្ថា​

ភ្នំ​ពេញៈ​ រដ្ឋ​ផ្តោត​ការ​យកចិត្ត​ទុកដាក់​ ក្នុង​ការ​ទាក់ទាញ​ការ​វិនិយោគ​លើ​ដី​ឯកជន​របស់​រដ្ឋ​ ដែល​បាន​ធ្វើ​អត្តសញ្ញាណ​កម្ម​រួចហើយ​ សំរាប់​គោលដៅ​សម្បទាន​ ដែល​មាន​ផលិតភាព​ បង្កើត​មានការ​ងរ​ធ្វើ​ និង​បំពេញមុខ​ងារ​ជា​ដៃគូ​របស់​រដ្ឋ​ ឱ្យមក​វិនិយោគ​លើ​ដីរដ្ឋ​។

យោង​តាម​មឯកសារ​របស់ក្រ​សួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​ស្តី​ពី​គោលនយោបាយ​សម្បទាន​ដី​សេដ្ឋកិច្ច​បានឱ្យ​ដឹង​ថា​ រដ្ឋ​ស្វះស្វែង​រក​ការ​វិ​និ​និ​យោគ​ណា​ដែល​មានលទ្ធភាព​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​បច្ចេកទេស​ក្នុង​ការ​វិនិយោគ​ និង​អ្នក​ដែល​យកចិត្ត​ទុកដាក់​ជួយ​ដល់​រដ្ឋ​ ក្នុង​ការសម្រេច​គោលដៅ​ការពារ​បរិស្ថាន​ សង្គមកិច្ច​ និង​សេដ្ឋកិច្ច​ ។ រដ្ឋ​នឹង​យកចិត្ត​ទុកដាក់​ សំ​រិត​សំ​រាំង​យក​អ្នកដាក់ពាក្យ​សុំ​ត្រឹមត្រូវ​ ដើម្បី​ធានា​ថា​អ្នកនោះ​នឹង​បំពេញភារកិច្ច​របស់​ខ្លួន​តាម​កិច្ចសន្យា​។

រដ្ឋ​អាច​ផ្តល់​សម្បទាន​ដី​សេដ្ឋកិច្ច​នៅ​គ្រប់ពេល​ ដោយ​ហៅរក​សំណើ​ដែល​ជា​កម្មវត្ថុ​សំរាប់​ការ​ដេញថ្លៃ​ ទៅតាម​លក្ខខណ្ឌ​ដូច​បាន​ចែង​ក្ន​ងអនុក្រឹត្យ​ស្តី​ពី​ សម្បទាន​ស្របតាម​ច្បាប់​ និង​នីតិវិធី​ស្តី​ពី​សម្បទាន​។

នីតិវិធី​សំរាប់​ការ​ផ្តួចផ្តើម​គំនិត​សម្បទាន​ដី​សេដ្ឋកិច្ច​ គប្បី​បញ្ចូល​ឱ្យ​មាន​នីតិវិធី​នៃ​ការ​ដាក់ពាក្យសុំ​ នីតិវិធី​នៃ​ការវាយតម្លៃ​ និង​ការពិនិត្យ​ឡើងវិញ​ ហើយ​នីតិវិធី​ទាំងនេះ​ ត្រូវ​ដាក់​ឱ្យ​ស្ថិត​ក្រោម​សកម្មភាព​ដូចជា​ គ្រប់​សំណើ​សម្បទាន​ដី​សេដ្ឋកិច្ច​ ត្រូវ​បាន​ផ្តួចផ្តើម​ឡើង​ ដោយ​ផ្អែកលើ​មូលដ្ឋាន​នៃ​ទំរង់​បែបបទ​ស្តង់ដារ​ នៃ​ការ​ដាក់ពាក្យ​ស្នើសុំ​ដោយ​លំអិត​ពី​ឈ្មោះ​។

អាស័យ​ដ្ឋាន​របស់​អ្នកស្នើ​សុំ​ ភាព​ស្របច្បាប់​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​ ការ​ផ្តល់​ទិ​ន្ន័​យផ្នែក​សាជីវកម្ម​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ការ​ពិ​ព័ណ៌នា​អំពី​គម្រោង​ដែល​បាន​ស្នើ​ឡើង​ និង​ទិសដៅ​នៃ​ការប្រើ​ប្រាស់​ទីតាំង​ បច្ចេកទេស​នៃ​ការ​ដាំដុះ​ ការកែច្នៃ​ ការវាយតម្លៃ​បឋម​ពី​ផល​ប៉ះពាល់​បរិស្ថាន​ និង​សង្គម​។

គម្រោង​អាច​ស្នើ​ឡើង​នូវ​ទីតាំង​ជាក់លាក់​ណាមួយ​ ឬលើ​សំ​ណើរ​សុំ​ទី​តំាង​សំរាប់​គម្រោង​ដែល​បាន​ស្នើ​ឡើង​ ដោយ​មា​នភា្ជប់​គំនូស​ផែនទី​ទីតាំង​ដែល​បាន​ស្នើ​។

ពាក្យ​ស្នើសុំ​អាច​ដាក់​នៅ​ច្រកចេញ​ចូល​តែមួយ​ នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​ ឬនៅ​គណៈកម្មាធិការ​ប្រើប្រាស់​ និង​បែងចែក​ដី​ថ្នាក់​ខេត្ត​ក្រុង​ ប្រសិន​តម្លៃ​វិនិយោគ​សរុប​របស់​គម្រោមា​នទឹកប្រាក់​ជាង២លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​។ ក្រោយពី​លេខាធិការ​ដ្ឋាន​បច្ចេកទេស​នឹង​ធ្វើការ​កំណត់​ ប្រសិនបើ​ការ​ស្នើសុំ​នេះ​ ឆ្លើយតបទៅនឹង​ដែន​យុទ្ធសាស្ត្រ​ ដែល​បាន​កំណត់​ដោយ​លេខាធិការ​ដ្ឋាន​បច្ចេកទេស​ និង​ប្រសិនបើ​មាន​ទីតាំង​ណា​អាច​ទទួលយក​ពាក្យ​ស្នើសុំ​នេះ​បាន​ ដោយ​ផ្អែកលើ​ផែនការ​ប្រើប្រាស់​ និង​បែងចែក​ដី​ដែល​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ខេត្ត​ក្រុង​នី​មួយ​ៗ ។

​ប្រសិនបើ​ពាក្យសុំ​នេះ​ ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់​ថា​សមស្រប​ លេខាធិការ​ដ្ឋាន​បច្ចេកទេស​នឹង​តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នកដាក់ពាក្យ​សុំ​លើក​សំ​ណើរ​ជា​ផ្លូវការ​៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here