ចំណេះដឹង​! អ្វី​ជា​ការ​វិនិយោគ​?មាន​សារៈសំខាន់​យ៉ាងណា​ខ្លះ​?

0

ដោយ ​វុត្ថា

ភ្នំ​ពេញៈ​ តាមន័យ​សេដ្ឋកិច្ច​ពាក្យ​ថា​ “វិនិយោគ​”គឺជា​ការ​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិ​ការ​ដើម្បី​បង្កើត​មូលធន​ មាន​ដូចជា​ទ្រព្យ​ ក្នុង​ការ​រក្សា​ស្ថេរ​ភាព​ សម្រាប់​បម្រើ​សេចក្តី​ត្រូវការ​ និង​ចាំបាច់​ ។ ការ​វិនិយោគ​នេះ​មាន​គោលដៅ​ផង​ដែរ​ដើម្បី​បង្កើត​តម្លៃ​នៃ​បេតិកភណ្ឌ​។

តាមន័យ​នេះ​ ការ​វិនិយោគ​មាន​ដូចតទៅ​៖

ការបង្កើត​ជា​សហគ្រាស​ បរទេស​ដែល​មាន​ បុត្រ​សម្ព័ន្ធ​ ការិយាល័យ​តំណាង​ និង​សាខា​។

  • ការទិញ​សហគ្រាស​ដែល​មាន​រួចជាស្រេច​
  • ចូលដើមទុន​សម្រាប់​សហគ្រាស​បង្កើត​ថ្មី​
  • ចូលដើមទុន​សម្រាប់​សហគ្រាស​ដែល​មាន​ស្រាប​។

តាមន័យ​គតិ​យុត្ត​ពាក្យ​ថា​ វិនិយោគ​ជា​ប្រតិបត្តិ​ការប្រើ​ប្រាស់​នូវ​ឧបករណ៍​គតិ​យុត្ត​ ដើម្បី​ធ្វើឲ្យ​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុង​សង្គម​ដំណើរការ​បាន​ល្អ​។ វា​អាច​ជា​កា​រន​ង្កើត​ឡើង​ តាមរយៈ​ប្រើប្រាស់​ទុន​ ឬហ៊ុន​ដែល​ជាដើម​ទុន​សម្រាប់​បង្កើត​គ្រោង​សេដ្ឋកិច្ច​ ដែល​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​អ្នកវិនិយោគទុន​បាន​ទួល​នូវ​ផល​ចំណេញ​ ក្នុង​គម្រោង​របស់​អ្នក​វិនិយោគ​ទាំងនោះ​។

តាមច្បាប់​អន្តរជាតិ​ពាក្យ​ថា​ ការ​វិនិយោគទុន​គឺជា​ការ​ជាប់​កិច្ចសន្យា​ រវាង​វិនិយោគិន​បរទេស​ និង​វិនិយោគិន​ខ្មែរ​ លើទឹក​ដី​ណាមួយ​តាម​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ជាមុន​ ទោះ​នៅ​ទីណា​ក៏ដោយ​ដោយ​អនុលោម​តាមច្បាប់​ និង​បញ្ញា​ត្តិ​របស់​ភាគី​ចុះ​កិច្ចសន្យា​។

ការ​វិនិយោគ​នេះ​មាន​តួនាទី​យ៉ាង​សំខាន់​ក្នុង​ការ​អភិ​វឌ្ឈ​ន៍​ សេដ្ឋកិច្ច​ជាតិ​នៃ​ប្រទេស​មួយ​ដែល​កំពុង​មានការ​អភិ​វឌ្ឈ​ន៍​ ក៏ដូចជា​ប្រទេស​អភិ​វឌ្ឈ​ន៍​ដែរ​។ ក្នុង​វិស័យ​ឯកជន​ត្រូវ​បាន​ចាត់ទុក​លើ​ការ​វិនិយោគ​យ៉ាង​សំខាន់​ ជាមួយ​វិស័យ​សាធារណៈ​ក្នុង​ការ​អភិ​វឌ្ឈ​ន៍​លើ​គ្រប់​វិស័យ​ ក្នុង​គោលបំណង​លើកស្ទួយ​ដល់​សេដ្ឋកិច្ច​ជាតិ​ ឲ្យបាន​រីក​ចំរើន​ជាបន្តបន្ទាប់​ ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត​ សារៈសំខាន់​នេះ​បាន​ជួយ​ ផ្តល់​ការងារ​ដល់​ពលរដ្ឋខ្មែរ​គ្រប់រូប​ និង​ជួយ​លើ​កតម្កើន​ជីវភាព​ពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ​ ដើម្បីឲ្យ​មាន​ជីវភាព​ថ្កុំ​ថ្កើ​នដូច​អរិយ​ប្រទេស​ក្នុង​ពិភពលោក​ នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​ ដូចជា​ប្រទេស​ សឹង្ហ​បូរី​ ជាដើម​៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here