ចំណេះដឹង! ដូចម្តេចដែលហៅថាគោលនយោបាយសារពន្ធ?

0

ដោយ​វុត្ថា

​ភ្នំពេញ​ ៖​ គោលនយោបាយ​សារពើពន្ធ​គឺ​សំដៅលើ​ការ​យកពន្ធ​ ​និង​វិធី​រក​ចំ​ណូល​ផ្សេង​ៗ​ទៀត​របស់​រដ្ឋ​ ​និង​ចំណាយ​ដោយ​បែងចែក​ធនធានសេដ្ឋកិច្ច​ ​ក្នុង​គោលបំណង​ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​ ​និង​សមធម៌​។​

​ដើម្បី​លើកកម្ពស់​ប្រសិទ្ធភាព​គោលនយោបាយ​សារពើពន្ធ​ ​រដ្ឋ​ត្រូវ​អនុវត្ត​សកម្មភាព​សំ​ខាន់​ៗ​ដូចជា​ ​១​.​ ​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ការគ្រប់គ្រង​ ​និង​គៀង​គរ​ចំណូល​ ​និង២​.​ ​ការ​ធ្វើ​វិចារណៈ​កម្ម​ចំណាយ​ ​គឺ​បែងចែក​ចំណាយ​ថវិការដ្ឋ​រវាង​ការប្រើ​ប្រាស់​ ​និង​ការ​វិនិយោគ​សាធារណៈ​ឲ្យបាន​សមស្រប​។​

​គោលនយោបាយ​សារពើពន្ធ​ប្រទេស​នី​មួយ​ៗ​ ​គួរ​មាន​គោលដៅ​ជាគោល​ការណ៍​ចំនួន​បួន​គឺ​៖​ ​1​ ​ការបែងចែក​ធនធាន​ ​2​ ​ស្ថេរ​ភាព​វូប​នី​យក​ម្ម​ ​កំណើន​ ​និង​ការបែងចែក​នៃ​ប្រាក់ចំណូល​នៃ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ឲ្យ​ស្មើគ្នា​។​

​តាមរយៈ​ពន្ធ​ ​និង​ចំណាយ​សាធារណៈ​រដ្ឋាភិបាល​ ​ដើ​តួនាទី​សំខាន់​ក្នុង​ការបែងចែក​បណ្តា​ធនធាន​នៅក្នុង​សេដ្ឋកិច្ច​ ​និង​ជំរុញ​ខ្សែ​សង្វាក់​ផលិតកម្ម​ឲ្យ​កើន​ ​ឬមិន​កើនឡើង​៕​

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here