ចំណេះដឹង! តើ​ច្បាប់​ស្ដីពី​របប​សន្ដិសុខ​សង្គម​មាន​សារៈសំខាន់​ដូចម្ដេចខ្លះសម្រាប់​កម្មករ និយោជិត?

0

ដោយ ​វុត្ថា

ភ្នំពេញៈ ច្បាប់​ស្ដីពី​របប​សន្ដិសុខ​សង្គម ជា​យន្ដការ​ដែលមាន​សារៈសំខាន់​បំផុត ហើយ​ត្រូវ​បានរៀបចំ គ្រប់គ្រង និង​ចាត់ចែង​ឡើង​ដោយ​រដ្ឋ ដើម្បី​ធានា​នូវ​សន្ដិសុខ​ប្រាក់ចំណូល នៅពេល​ជួប​ហានិភ័យ​សង្គម​នានា ដោយ​ទទួលបាន​តាវកាលិក​ជ​រា​ភាព តាវកាលិក​ទុព្វលភាព តាវកាលិក​មរណៈភាព តាវកាលិក​ហានិភ័យ​ការងារ តាវកាលិក​ថែទាំ​ព្យាបាល​វេជ្ជសាស្ដ្រ តាវកាលិក​ជម្ងឺ តាវកាលិក​គ្មាន​ការងារ​ធ្វើ និង​តាវកាលិក​គ្រួសារ។

របប​នេះ​ផ្ដោត​សំខាន់​ទៅលើ​របប​សន្ដិសុខ​សង្គម​ទាំង ០៥ផ្នែក​សំខាន់​មាន​ជាអាទិ៍៖

  • ផ្នែក​ប្រាក់​សោធន៖ នៅពេលដែល​ពួកគេ​ចាស់ជរា ឬ​ធ្លាក់​ក្នុង​ទុព្វលភាព ឬ​មរណៈភាព​របស់​មេ​គ្រួសារ ដែល​ត្រូវ​ទទួលបាន​ប្រាក់​សោធន​ជរាភាព  ឬ​ប្រាក់​សោធន​ទុព្វលភាព  ឬ​ប្រាក់​សោធន ចំពោះ​អ្នក​នៅក្នុង​បន្ទុក​មាន​ប្ដី ឬ​ប្រពន្ធ និង​កូន នៅក្នុង​បន្ទុក​ដែល​មិនទាន់មាន​លទ្ធភាព​រក​ប្រាក់ចំណូល។
  • ធានារ៉ាប់រង​ហានិភ័យ​ការងា​រៈ នៅពេលដែល​ពួកគេ​មាន​គ្រោះថ្នាក់​នៅ​កន្លែងធ្វើការ ឬ​ពេលធ្វើ​ដំណើរ​ពី​លំនៅស្ថាន ឆ្ពោះទៅ​កន្លែងធ្វើការ​ឬ​វិល​មកវិញ ដោយ​គ្មាន​វាង​ជា​ប្រយោជន៍​ផ្ទាល់ខ្លួន ឬ​មាន​ជម្ងឺ​វិជ្ជាជីវៈ ពួកគេ​ត្រូវ​ទទួលបាន​តាវកាលិក ដែល​កើតឡើង​ដោយ​គ្រោះថ្នាក់​ការងារ ឬ​ជម្ងឺ​វិជ្ជាជីវៈ​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ការងារ​នោះ។
  • របប​ថែទាំ​សុខភាព៖ នៅពេលដែល​ពួកគេ​មាន​ជម្ងឺ ឬ​គ្រោះថ្នាក់​ជាយថាហេតុ និង​ទទួលបាន​ប្រាក់​បំណាច់​ប្រចាំថ្ងៃ​ក្នុងឱកាស​សម្រាក​មាតុភាព។
  • របប​និកម្ម​វេលា៖ត្រូវ​ទទួល​អត្ថប្រយោជន៍​ពីរ​បប​នេះ នៅពេលដែល​ពួកគេ​ពុំមាន​ការងារ​ធ្វើ ដោយ​ទទួលបាន​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ក្នុងឱកាស​គ្មាន​ការងារ បណ្ដុះបណ្ដាល មុខជំនាញ​ថ្មី ឬ​ជួយ​ស្វែងរក​ការងារ​ធ្វើ។
  • របប​គ្រួសារ៖ របប​នេះ​ច្រើនតែ​អនុវត្តន៍ នៅពេលដែល​សេដ្ឋកិច្ច​រីកចម្រើន ហើយ​រដ្ឋ​លើកទឹកចិត្ត ជួយ​ផ្ដ​ត់​ផ្គង់​ដល់​គ្រួសារ​ណា​ដែលមាន​បន្ទុក​កូន​ច្រើន។ ការលើកទឹកចិត្ត​នេះ​ច្រើនតែ​អនុវត្តន៍ នៅលើ​ប្រទេស​ជឿនលឿន​ដែល​ពុំ​ចង់​បានកូន​ច្រើន ក្នុង​គោលបំណង​ធានា​នូវ​ស្ថិរភាព និង​ស្ថានភាព​សេដ្ឋកិច្ចសង្គម​តាម រយៈ​កំណើនប្រជាជន​ស្របតាម​សូចនាករ​ប្រជារាស្ដ្រ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here