ចំណេះដឹង! តើ​អ្នក​អភិវឌ្ឍ​អចលនទ្រព្យ​ត្រូវដាក់​ប្រាក់​តម្កល់​មាន​និតិ​វ​ធី​ដូចម្តេច?

0
ចំណេះដឹង! តើ​អ្នក​អភិវឌ្ឍ​អចលនទ្រព្យ​ត្រូវដាក់​ប្រាក់​តម្កល់​មាន​និតិ​វ​ធី​ដូចម្តេច?

ដោយ វុត្ថា

 ភ្នំពេញៈ រាល់​ការអភិវឌ្ឍន៍​លើ​វិស័យ​អចលនទ្រព្យ ដែលជា​ប្រភេទ​អគារ​សហកម្មសិទ្ធិ ឬ​លំនៅឋាន ដែល​ទទួលបាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​អភិវឌ្ឍន៍ ពី​អាជ្ញា​ធរមាន​សមត្ថកិច្ច អ្នក​អភិវឌ្ឍ​ទាំងអស់ ត្រូវដាក់​ប្រាក់ត​ម្គ​ល់​ដើម្បី​ធានា​ដល់​ការអភិវឌ្ឍ និង​ស្របតាម​ច្បាប់​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា។

យោងតាម​ច្បាប់​ស្តីពី​ពី​សំណង់​បានឱ្យដឹងថា អ្នក​អភិវឌ្ឍ​លំនៅឋាន ឬ​អគារ​សហកម្មសិទ្ធិ​ដែល​ស្នើសុំ​អាជ្ញា​បណ្ណ ឬ​លិខិតអនុញ្ញាត​អាជីវកម្ម​ត្រូវដាក់​ប្រាក់​តម្កល់​ធានា​អាជីវកម្ម​ចំនួន២(ពីរ)ភាគរយ នៃ​តម្លៃ​សំណង់​សរុប ឬ​តម្លៃ​សំណង់​តាម​ដំណាក់កាលនីមួយៗទៅតាម​វិធីសាស្ត្រ​ណាមួយ​ដូចខាងក្រោម ក. តម្កល់​ជា​សាច់ប្រាក់​ក្នុង​គណនី​ទោល​រតនាគារជាតិ ដែល​បើក​នៅ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ឬ​នៅ​ធនាគារពាណិជ្ជ​ក្នុងស្រុក​ណាមួយ ឬ​ជាខ. លិខិតធានា​ពី​ធនាគារពាណិជ្ជ​ក្នុងស្រុក​ណាមួយ​ដែលមាន​តម្លៃ​ស្មើ។

ប្រាក់​តម្កល់​ធានា​អាជីវកម្ម​អភិវឌ្ឍ​លំនៅឋាន ឬ​អគារ​សហកម្មសិទ្ធិ​អាច​ដក​វិញ​បាន​លុះត្រាតែ​គម្រោង​អភិវឌ្ឍ​លំនៅឋាន ឬ​អគារ​សហកម្មសិទ្ធិ​នោះ​សាងសង់​បាន​ចាប់ពី ៧០%(ចិតសិប​ភាគរយ​ឡើង ឬ​ចប់​ជា​ស្ថាពរ​ដោយមាន​លិខិត​បិទ​ការដ្ឋាន​សាងសង់ និង​លិខិតបញ្ជាក់​គុណភាព​សំណង់ ពី​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង​សំណង់​និង/ឬ​ក្រោយពី​មាន​ការចុះ​វាយតម្លៃ​ជាក់ស្តែង ពី​មន្ត្រី​ជំនាញ​របស់​នាយកដ្ឋាន​ឬ​មន្ទីរ។

ក្នុងករណី​គម្រោង​អភិវឌ្ឍ​លំនៅឋាន ឬ​អគារ​សហកម្មសិទ្ធិ​មាន​ច្រើន​ដំណាក់កាល ឬ​អ្នក​អភិវឌ្ឍ​មាន គម្រោង​ថ្មី​មួយ​ផ្សេងទៀត ប្រាក់​តម្កល់​ធានា​អាជីវ​កម្មនេះ​អាចធ្វើ​ការផ្ទេរ​ពីមួយ​ដំណាក់កាល​ទៅមួយ​ដំណាក់កាល ឬ​ពីមួយ​គម្រោង​ទៅមួយ​គម្រោង​ទៀត​បាន បន្ទាប់ពី​ដំណាក់កាល​មុន ឬត​ម្រោ​ង​មុន​សាងសង់​បាន៥០% (ហាសិប​ភាគរយ​ឡើង) ។

ប៉ុន្តែ​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​តម្កល់​នោះ អាចមាន​ការប្រែប្រួល ទៅតាម​ទំហំ​ជាក់ស្តែង​នៃ​ការវិនិយោគ​របស់​គម្រោង ឬ​ដំណាក់កាល​បន្ទាប់។ ប្រាក់​តម្កល់​ធានា​អាជីវកម្ម​អភិវឌ្ឍ​ដីឡូត៍ អាច​ដក​វិញ​បាន​លុះត្រាតែ​អ្នក​អភិវឌ្ឍ​ដីឡូត៍ បាន​បំពេញ​កាតព្វកិច្ច​ចប់សព្វគ្រប់ រួមទាំង​ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ​អចលនវត្ថុ​ជ្ជ​ន អ្នកទិញ​ទៅតាម​កិច្ចសន្យា និង/ឬ​ក្រោយពី​មាន​ការចុះ​វាយតម្លៃ​ជាក់ស្តែង​ពី​មន្ត្រី​ជំនាញ​របស់​នាយកដ្ឋាន​ឬ​មន្ទីរ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here