ចំណេះដឹង! តើ​អ្វី​ទៅជា​សម្បទាន​ដី​សេដ្ឋកិច្ច?

0

ដោយ វុត្ថា

ភ្នំពេញ៖ សម្បទាន​ដី​សេដ្ឋកិច្ច សំដៅ​ដល់​យន្តការ​សម្រាប់​ផ្តល់​ដីឯកជន​របស់​រដ្ឋ តាមរយៈ​កិច្ចសន្យា​សម្បទាន​មួយ​ជាក់លាក់ ទៅ​ឲ្យ​សម្បទា​និក ដើម្បី​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់ធ្វើ​អាជីវកម្ម​កសិកម្ម និង​ក​សិ-ឧស្សាហកម្ម។ (មាត្រា២នៃ​អនុក្រឹត្យ)។

សម្បទាន​ដី​សេដ្ឋកិច្ច​ទាំងអស់ តម្រូវ​ឲ្យ​មាន​កិច្ចសន្យា​រវាង​ម្ចាស់​សម្បទាន និង​ក្រសួងកសិកម្ម​រុក្ខាប្រមាញ់​និង​នេសាទ ដោយ​មានចែង​ច្បាស់​អំពី​គោលបំណង​នៃ​សម្បទាន​មាន​រយៈពេល ទីកន្លែង និង​គោលបំណង​របស់​វា។

សម្បទាន​ដី​សេដ្ឋកិច្ច​មិនអាច​លើសពី១០,០០០ហិកតា​បានឡើយ (មាត្រា៥៩នៃ​ច្បាប់​ភូមិបាល) ហើយ​មាន​រយៈពេល​ជា​អតិបរិមា៩៩ឆ្នាំ (មាត្រា៦១នៃ​ច្បាប់​ភូមិបាល) ហើយ​ម្ចាស់​សម្បទាន ត្រូវ​ចាប់ផ្តើម​អនុវត្ត​ក្នុងអំឡុងពេល​មួយឆ្នាំ​បន្ទាប់ពី សម្បទាន​នោះ​ត្រូវបាន​ផ្តល់​ហើយ (មាត្រា៦២នៃ​ច្បាប់​ភូមិបាល)។ ប្រសិនបើ​ម្ចាស់​សម្បទាន​មិន​អនុវត្តតាម​ល័ក្ខខ័ណ្ឌ​ច្បាប់​ទេ​សម្បទាន​នោះ​អាច​ត្រូវបាន​លុបចោល​វិញ។

សម្បទាន​ដី​សេដ្ឋកិច្ច អាច​ត្រូវ​បានផ្តល់​ក្នុង​គោលបំណង​ដូចខាងក្រោម៖

  • អភិវឌ្ឍ​សកម្មភាព​កសិកម្ម ប្រពលវប្បកម្ម និង​ក​សិ-ឧស្សាហកម្ម ដែល​តម្រូវ​ឲ្យ​មានកា​រវិន​យោគ ដើមទុន​ដំបូង​ក្នុង​អត្រា​ខ្ពស់ និង​កម្រិត​សមស្រប។
  • សម្រេចបាន​នូវ​ការព្រមព្រៀង​មួយចំនួន ជាក់លាក់​ពី​អ្ន​កវិន​យោគ សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​ដី​ក្នុង​លក្ខណ​សមស្រប និង​ប្រកបដោយ​ចិ​រ​ភាព និង​ផ្អែកលើ​ផែនការ​ប្រើប្រាស់​ដី​នៃ​តំបន់​នោះ។
  • បង្កើត​ភាព​មានការ​ងារ​ធ្វើ​នៅ​ជនបទ ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​នៃ​ការធ្វើ​ប្រពលវប្បកម្ម និង​ការធ្វើ​ឲ្យ​មាន​កាលានុវត្តភាព នៃ​ការរកស៊ី​ចិញ្ចឹមជីវិត​មាន​លក្ខណៈ​សម្បូរ​ណ៍​បែប និង​ក្របខណ្ឌ​នៃ​ការគ្រប់គ្រង​ធនធានធម្មជាតិ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេកូឡូស៊ី​សមស្រប។
  • លើកទឹកចិត្ត​រាល់​កា​រវិន​យោគ​ក្នុង​គម្រោង​សម្បាន​ដី​សេដ្ឋកិច្ច
  • បង្កើត​ចំណូល​រដ្ឋ ឬ​ចំណូល​ខេត្ត​រាជធានី ឃុំ​សង្កាត់ តាមរយៈ​ការប្រមូល​ថ្លៃ​ប្រើប្រាស់​ដី ពន្ធ និង​កម្រៃ​លើ​សេវា​ពាក់ព័ន្ធ។ (មាត្រា៣នៃ​អនុក្រឹត្យ)៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here