តើ​ពាក្យ​សាកល​ភាវូបនីយកម្ម​ និង​ដុល្លារ​រូប​នី​យក​ម្ម​មានន័យ​ដូចម្តេច​?

0

ដោយ​ ប៊ី​

ភ្នំ​ពេញៈ​ ពាក្យ​ដ៏​សំខាន់​ពីរ​ដែល​តែងតែ​អ្នកសេដ្ឋកិច្ច​ ឬសេដ្ឋ​វិទូ​និយាយ​ជា​រឿយ​ៗ គឺ​ពាក្យ​សាកល​ភាវូបនីយកម្ម​ និង​ដុល្លា​រូប​នី​យក​ម្ម​។ តើ​ពាក្យ​ទាំងពីរ​នេះ​មានន័យ​ដូចម្តេច​?។

គេហទំព័រ​ Propertyarea.asia​ សូម​លើកយក​ពាក្យ​ទាំងនេះ​មក​ពន្យល់​ ដើម្បី​បាន​ជា​ចំណេះដឹង​ដល់​អ្នកអាន​។

សាកល​ភា​វូប​នី​យក​ម្មៈ​ សាកល​ភាវូបនីយកម្ម​ ជា​ចល​នា​បំ​លាស់​ប្តូរ​ដោយសេរី​នៃ​ទំនិញ​ សេវាកម្ម​ និង​មនុស្ស​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក​ដោយ​ភាពសមរម្យ​ និង​សមាហរណកម្ម​។ globalization​ ឬ សាកល​ភាវូបនីយកម្ម​អាច​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់ទុកថា​ជា​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​បើក​សេដ្ឋកិច្ច​សាកល​ និង​ជា​កា​រប្រ​ខិតខំ​ពាណិជ្ជកម្ម​រវាង​រដ្ឋ​ និង​រដ្ឋ​។

លើស​ពីនេះ​ ប្រទេស​ទាំងឡាយ​ ដែល​បាន​ឈាន​ដល់​ពាណិជ្ជកម្ម​អន្តរជាតិ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ខ្លា​បំផុត​ និង​ការ​វិនិយោគ​អន្តរជាតិ​របស់​ពួកគេ​បាន​បើកទូលាយ​ សម្រាប់​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ពួកគេ​ និង​ជាសាកល​។ ជា​លទ្ធផល​គឺ​ការ​កើនឡើង​នៃ​ទំនាក់ទំនង​ និង​ការ​រួមបញ្ចូល​គ្នា​នូវ​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​។

ដុល្លារ​រូប​នី​យក​ម្មៈ​ (ក្រៅផ្លូវការ​) ដុល្លា​រូប​នី​យក​ម្ម​ ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដោយ​ការ​កាន់កាប់​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ និង​បំណុល​ដែល​ជា​រូបិយប័ណ្ណ​បរទេស​ គឺជា​ក្តី​កង្វល់​នៃ​គោលនយោបាយ​នៅក្នុង​ការ​កើនឡើង​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍​។ ក្រដាស​នេះ​និយាយ​ពី​ការ​ជជែក​ដេញដោល​ដុល្លារ​រូប​នី​យក​ម្ម​ ពី​ទស្សនវិស័យ​នេះ​ ដោយមាន​គោលដៅ​កំណត់​ដំណាក់កាល​សម្រាប់​ការពិភាក្សា​លម្អិត​ និង​ផ្តោត​លើ​ថា​ តើ​បដិ​ដុល្លារ​រូប​នី​យក​ម្ម​គួរតែ​ជាគោល​បំណង​គោលនយោបាយ​ ហើយ​បើដូច្នេះ​តើ​អ្វី​វិធី​ល្អ​បំផុត​ដើម្បី​សម្រេច​គោលបំណង​នេះ​។

យើង​ពិនិត្យ​មើល​ទ្រឹ​ស្តី​ដែល​មានស្រាប់​ នៃ​ការ​ធ្វើ​ដុល្លារ​រូប​នី​យក​ម្ម​ និង​ទំហំ​ដែល​ពួកគេ​ត្រូវ​បាន​គាំទ្រ​ដោយ​ភ័ស្តុតាង​ ដែល​មាន​បង្ហាញ​យុទ្ធសាស្ត្រ​សំ​ខាន់​ៗ សម្រាប់​ការកែទម្រង់​ និង​ស្នើ​បញ្ជី​នៃ​អនុសាសន៍​នៃ​ការរៀបចំ​គោលនយោបាយ​៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here