តើ​មូលនិធិ​វិនិយោគ​រួម​តាម​កិច្ចសន្យា​ និង​សង្គហ​ធន​តាម​កិច្ចសន្យា​មានន័យ​ដូចម្តេច​?

0

ដោយ​ ម៉ា​ណេត​

​ភ្នំ​ពេញៈ​ គេហទំព័រ​ Propertyarea.asia​ សូម​លើកយក​ពាក្យ​សំខាន់​ចំនួន​ពីរ​ទៀត​មក​ពន្យល់​ ដើម្បី​មិត្ត​អ្នកអាន​បាន​សិក្សា​ស្វែងយល់​។

មូលនិធិ​វិនិយោគ​រួម​តាម​កិច្ចសន្យា​ (Contractual​ corporate​ investment​ fund​) មានន័យថា​ មូលនិធិ​វិនិយោគ​បើក​មិនមែន​សាជីវកម្ម​ ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​លិខិត​ប្រគល់​អាណាព្យាបាល​ (Trust​ Deed​) ។

នៅ​ប្រទេស​អង់គ្លេស​ Contractual​ CIF​ ត្រូវ​បាន​គេ​ហៅថា​ Unit​ Trust​ ។ ភាគហ៊ុន​ចូលរួម​នៅក្នុង​មូលនិធិ​វិនិយោគ​រួម​ តាម​កិច្ចសន្យា​អាច​ត្រូវ​បាន​ទិញ​ និង​លក់​តាមរយៈ​អ្នកគ្រប់គ្រង​ក្រុមហ៊ុន​ទិញ​-លក់​មូលបត្រ​ (investment​ trust​) ទៅតាម​សមាមាត្រ​នៃ​តំលៃ​ទ្រព្យ​-សកម្ម​សុទ្ធ​ជាក់ស្ដែង​។

​សង្គហ​ធន​ តាម​កិច្ចសន្យា​ (Contractual​ Mutual​ Fund​) មានន័យថា​ សង្គហ​ធន​ធ្វើ​ប្រតិ​បត្ដិ​ការ​លើ​មូលដ្ឋាន​នៃ​កិច្ចសន្យា​ ដែល​តាមរយៈ​កិច្ចសន្យា​នេះ​ អ្នក​វិនិយោគ​ម្នាក់​យល់ព្រម​ធ្វើវិនិយោគ​ នូវ​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ថេរ​ជាប្រចាំ​ក្នុង​ចំនួន​ឆ្នាំ​ជាក់លាក់​មួយ​៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here