ទំហំពាជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនបន្តកើនឡើង ខណៈជប៉ុនបានក្លាយនៅទីផ្សារសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជា

0

ដោយ ប៊ី

ភ្នំពេញៈ កម្ពុជាបាននាំចេញផលិតផល មានតម្លៃ៦២៧លានដុល្លារទៅទីផ្សារជប៉ុន ក្នុងរយៈពេល៤ខែដំបូងឆ្នាំនេះ កើនឡើង៤ភាគរយ បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន ខណៈកម្ពុជាគួរតែធ្វើពិពិធកម្មទៅរកការនាំចេញ គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច និងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តបន្ថែមទៅកាន់ទីផ្សារជប៉ុន។

- Video Advertisement -

យោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយ ពីអង្គការពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសជប៉ុន (JETRO) បានបង្ហាញថា ចាប់ពីខែមករាដល់ខែមេសាពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី រវាងប្រទេសទាំងពីរមានទំហំទឹកប្រាក់៧៧៨ លានដុល្លារអាមេរិក បានកើនឡើង៤ភាគរយ។

ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះដែរ ការនាំចូលរបស់កម្ពុជាពីប្រទេសជប៉ុនមានតម្លៃ ១៥១លានដុល្លារកើនឡើង៣ភាគរយ។

យោងតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ផលិតផលសក្តានុពលសម្រាប់នាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុន មានសម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច។

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងថា ប្រទេសកម្ពុជាគួរតែធ្វើពិពិធកម្មពីការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ ដោយជំរុញបន្ថែមទៀតនូវការនាំចេញ គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច និងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុន។

ធនាគារនេះបានឱ្យដឹង នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកស្តីពី បច្ចុ​ប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចចុងក្រោយ សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះថា ការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើង និងទំនិញធ្វើដំណើររបស់កម្ពុជា បានកើនឡើងត្រឹមតែ៧,៥ភាគរយក្នុងរយៈពេល៣ ខែគិតត្រឹមខែមីនាធ្លាក់ចុះពី១៧,៧ ភាគរយកាលពីឆ្នាំមុន។

នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩ កំណើននៃការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង និងទំនិញធ្វើដំណើរបានថយចុះមកត្រឹម១៣,៦ភាគរយ ធ្លាក់ចុះពី១៧,៧ភាគរយ បើធៀបកាលពីឆ្នាំមុនមួយទៀត។

បន្ទាប់ពីទីផ្សារអាមេរិក និងអឺរ៉ុប ធនាគារពិភពលោកបានឱ្យដឹងទៀតថា ទីផ្សារនាំចេញធំជាងគេពីរបន្ទាប់របស់កម្ពុជាគឺជប៉ុន (តម្លៃការនាំចេញ ១,០៥ ពាន់លានដុល្លារ) និងអង់គ្លេស (៩៤៥ លានដុល្លារអាមេរិក) នៅឆ្នាំ២០១៩។

កាលពីឆ្នាំមុន ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរ មានទំហំទឹកប្រាក់២,២៩២ លានដុល្លារអាមេរិក បានកើនឡើង១៣ភាគរយ៕

-Video Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here