ធនាគារកណ្តាលអឺរ៉ុបចាត់វិធានការបន្ទាន់ថ្មី ដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ

0

ដោយ ប៊ី

អន្តរជាតិៈធនាគារកណ្តាលអឺរ៉ុប បានចាត់វិធានការបន្ទាន់ថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុ​ញសេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់អឺរ៉ុប អំឡុងពេលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុត ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោ​កលើកទី២។

- Video Advertisement -

គ្រាន់តែប៉ុន្មានខែ បន្ទាប់ពីមានការចាត់វិធានការបន្ទាន់ ធនាគារកណ្តាលបានឱ្យដឹងថា ខ្លួននឹងបង្កើនទំហំកម្មវិធីទិញ មូលបត្របំណុលរបស់ខ្លួនពី៦០០ពាន់លានអឺរ៉ូ ដល់ ១.៣៥ទ្រីលានអឺរ៉ូ។

កម្មវិធីនេះនឹងដំណើរការ រហូតដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ ដែលមានរយៈពេលយូរជាងការគ្រោងទុក៦ខែ។

វិធានការណ៍នេះនឹងរក្សាអត្រាការប្រាក់ទាប សម្រាប់បណ្តាប្រទេសជាច្រើន និងក្រុមហ៊ុន ខណៈដែលពួកគេប្រឈមនឹងឱនភាពថវិកា និងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច។

ធនាគារកណ្តាលបានឱ្យដឹងថា ការទិញនេះគាំទ្រដល់ “លក្ខខណ្ឌផ្តល់មូលនិធិនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្តែងជា ពិសេសសម្រាប់អាជីវកម្ម និងគ្រួសារ”។

ធនាគារកណ្តាលក៏បានសម្រេចចិត្ត រក្សាអត្រាការប្រាក់របស់ខ្លួននៅកម្រិតទាបបំផុត។

លោក Rachel Winter នាយករងនៃក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ Killik & Co បាននិយាយថា ការទិញប័ណ្ណបំណុលបន្ថែមទំនង ជាជំរុញឱ្យទិន្នផលមូលបត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបទៅក្នុងភាពអវិជ្ជមាន ហើយវិនិយោគិន ក្នុងការស្វែងរកផលវិជ្ជមាននឹងត្រូវប្រឈមនឹងហានិភ័យកាន់តែច្រើន។

នៅពេលធនាគារកណ្តាលទិញមូលបត្របំណុល ដោយប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់ តម្លៃមូលបត្របំណុលកើនឡើង ហើយតម្លៃប្រាក់កម្ចីធ្លាក់ចុះ។

អ្នកជំនាញក្នុងទីផ្សារខ្លះឆ្ងល់ថា តើលុយចំនួនប៉ុន្មានអាចត្រូវបានបោះពុម្ពដោយសុវត្ថិភាពដោយមិនធ្វើឱ្យតម្លៃប្រាក់ថយចុះ៕ BBC៕

-Video Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here