តើ​ពាក្យ «សន្ទនីយ​ភាព» មានន័យ​ដូចម្តេច?

0
តើពាក្យ «សន្ទនីយភាព» មានន័យដូចម្តេច
តើពាក្យ «សន្ទនីយភាព» មានន័យដូចម្តេច?

ដោយ​ម៉ា ណេ​ត

ភ្នំពេញៈ គេហទំព័រ​ព័ត៌​មាន​អចលនទ្រព្យ និង​សេដ្ឋ​កិ​ច្ច​ឈានមុខ​គេ​នៅ​កម្ពុជា​ Propertyarea.asia សូម​លើកយក​ពាក្យ ដែល​តែងតែ​ប្រើប្រាស់​ក្នុងន័យ​សេដ្ឋកិច្ច​យកមក​ពន្យល់​ជាថ្មីទៀត ដើម្បី​អ្នកអាន​បាន​សិក្សា​ស្វែងយល់។

សន្ទនីយ​ភាព

សន្ទនីយ​ភាព​មានន័យថា កម្រិត​ដែល​ទ្រព្យសកម្ម ឬ​សញ្ញាប័ណ្ណ​អាច​ត្រូវបាន​ទិញ ឬ​លក់​នៅក្នុង​ទីផ្សារ ដោយ​ពុំមាន​ការប៉ះពាល់​ដល់​ត​ម្លៃ​ទ្រព្យសកម្ម​នោះ។ ទ្រព្យសកម្ម​ដែលមាន​ភាពងាយស្រួល ក្នុង​ការទិញ​និង​លក់ អាច​ចាត់ទុកជា​ទ្រព្យសកម្ម ដែលមាន​សន្ទនីយ​ភាព

សន្ទនីយ​ភាព​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ពី​សមត្ថភាព ក្នុងការ​ប​ម្លែ​ង​ទ្រព្យសកម្ម​មួយ ឱ្យទៅជា​សាច់ប្រាក់។

ឧទាហរណ៍៖ ហានិភ័យ​សន្ទនីយ​ភាព សំដៅ​ដល់​ហានិភ័យ ដែល​អ្នកទិញ​និង​អ្នកលក់​មិនអាច​រកគ្នា​ឃើញ ដើម្បី​ជួញដូរ​នៅពេល​ត្រូវការ និង​នៅ​ថ្លៃ​សមស្រប​មួយ ដោយសារ​កង្វះ​សន្ទនីយ​ភាព​ក្នុង​ទីផ្សារ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here