សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភាក្សា​ពី​ការកាត់បន្ថយ​ក្រដាស​ស្នាម​ក្នុងនាម​ជា​ប្រទេស​អភិវឌ្ឍន៍​តិចតួច​

0

ដោយ ​នៅ​ វឌ្ឈ​នា​

ភ្នំ​ពេញៈ​ សភា​ពាណិជ្ជ​កម្ពុជា​ សហការ​ជាមួយ ​UN​ ESCSAP ​ដើម្បី​ពិភាក្សា​ស្តី​ពី​ការសម្រប​សម្រួល​ពាណិជ្ជកម្ម​ តាមរយៈ​ការកាត់បន្ថយ​ក្រដាស​ស្នាម​ ក្នុងនាម​ជា​ប្រទេស​អភិវឌ្ឍន៍​តិចតួច​។

កិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សា​ពិភាក្សា​ការងារ​ស្តី​ពី​ “ការសម្រួល​ពាណិជ្ជកម្ម​ឆ្លង​ព្រំដែន​ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ប្រើប្រាស់​ក្រដាស​ស្នាម​ក្នុង​ប្រទេស​អភិវឌ្ឍន៍​តិចតួច​” “Facilitation​ Cross​-Border​ Paperless​ Trade​ in​ LDCs​ for​ Regional​ Integration​ and​ Sustainable​ Development​ (Phase​ ១)។

លោក​ឧកញ៉ា​លឹម​ ហេង​ អនុប្រធាន​សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​បាន​ទទួល​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​និង​មន្រ្តី​បេសកកម្ម​ UN​-ESCAP​ ស្តី​ពី​ “ការសម្រួល​ពាណិជ្ជកម្ម​ឆ្លង​ព្រំដែន​ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ប្រើប្រាស់​ក្រដាស​ស្នា​មក្នុ​ ងប្រទេស​អភិវឌ្ឍន៍​តិចតួច​” “Facilitation​ Cross​-Border​ Paperless​ Trade​ in​ LDCs​ for​ Regional​ Integration​ and​ Sustainable​ Development​ (Phase​ 1)” ដែល​គម្រោង​នេះ​ត្រូវ​បាន​ផ្តួចផ្តើម​ដោយ​ UN​-ESCAP​ និង​ EIF​។ គម្រោង​នេះ​ ក៏បាន​នឹង​កំពុង​អនុវត្ត​នៅ​បណ្តា​ប្រទេស​មួយចំនួន​ទៀត​រួមមាន​ ប្រទេស​ Nepal​ ប្រទេស​ Bangladesh​ និង​ប្រទេស​ Timor​-Leste​។

​លោក​បន្ត​ថា​ ដើម្បី​ធ្វើអោយ​ការ​ផ្តួចផ្តើម​នៃ​ការអនុវត្ត​គម្រោង​ចាប់ផ្តើម​ UN​-ESCAP​ បាន​ចាត់តាំង​មន្រ្តី​បេសកកម្ម​របស់​ខ្លួន​ ដើម្បី​ចុះ​សិក្សា​វាយតម្លៃ​សម្រាប់​ការ​ត្រៀមខ្លួន​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ទាក់ទង​កិច្ចការ​ផ្លូវច្បាប់​ និង​បច្ចេកទេស​ដែល​មានស្រាប់​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​ឆ្លង​ព្រំដែន​ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ប្រើប្រាស់​ក្រដាស​ស្នាម​។ លោក​ឧកញ៉ា​ បាន​ឆ្លើយតប​ នឹង​គាំទ្រ​គម្រោង​សិក្សា​នេះ​ ហើយ​បាន​ផ្តល់​ធាតុ​ចូល​ និង​ចែករំលែក​អនុសាសន៍​សំ​ខាន់​ៗតំណាង​ផ្នែកឯកជន​ ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​គម្រោង​នេះ​ផង​ដែ​។

លោក​បន្ត​ទៀត​ថា​ ​“ការ​បំពេញបែបបទ​ឯកសារ​ក្រដាស​ស្នាម​ច្រើន​ ដំណាក់​ការ​ វា​ជា​ឧបសគ្គ​ និង​ជា​ផល​លំបាក​មួយ​សម្រាប់​ក្រុម​ហ៊ុន​តូច​ៗ ជាពិសេស​អាច​ប៉ះពាល់​ដល់​វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម​ នៃ​ប្រទេស​ដែល​កំពុងតែ​មានការ​អភិវឌ្ឍ​តិចតួច​”។ លោក​ឧកញ៉ា​បន្ត​ទៀត​ថា​ “នៅពេល​ដែល​លុបបំបាត់​នូវ​គោល​ការ​បំពេញ​ក្រដាស​ស្នាម​ច្រើន​ ទម្រង់​ច្រើន​តំណា​ក់​កាល​ វា​នឹង​កាត់បន្ថយ​ពេលវេលា​ និង​ចូលរួម​សម្រួល​ដល់​ការ​ធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​ ក៏ដូចជា​ជួយ​លើកទឹកចិត្ត​ដល់​បណ្តា​អ្នក​វិនិយោគ​ផង​ដែរ​”៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here