សឹង្ហបូរីជៀសផុតពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច បន្ទាប់សេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះ ២ ត្រីមាសជាប់គ្នា

0

ដោយ Donald Lee
សឹង្ហបូរី ៖ សេដ្ឋកិច្ចសឹង្ហបូរីបានរួចផុតពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយមានកំនើនសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើង ០,៦ ភាគរយនៅក្នុងត្រីមាសចុងក្រោយ។ នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសឹង្ហបូរីដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃ ចន្ទនេះ។
ការកើនឡើងបន្តិចបន្តួចបានកើតឡើង ខណៈក្រុមអ្នកវិភាគប្រាកដថា សឹង្ហបូរីនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច ពោលគឺ ២ ត្រីមាសជាប់គ្នានៃការធ្លាក់ចុះផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប បន្ទាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម ២,៧ ភាគរយនៅត្រីមាសទី ២ ដោយសារជម្លោះពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិក និងចិន។ នៅក្នុងការប្រៀបធៀបពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់សឹង្ហបូរីបានកើនឡើងត្រឹមតែ ០.១ ភាគរយប៉ុណ្ណោះ។
ក្រុមអ្នកវិភាគមានការងឿងឆ្ងល់ថា តើប្រទេសសឹង្ហបូរីអាចបន្តជៀសវាងការដើរថយក្រោយនៃសេដ្ឋកិច្ច ដោយសារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើពាណិជ្ជកម្ម និងវដ្តសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។
ទោះបីជាលទ្ធផលនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំនេះ វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក (WEF) បានចាត់ថ្នាក់ប្រទេសសឹង្ហបូរីថាជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចប្រកួតប្រជែងខ្លាំងបំផុតនៅលើពិភពលោក។
សន្ទស្សន៍ប្រកួតប្រជែងត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីពិចារណាពីកត្តាជំរុញនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងថាតើកម្លាំងពលកម្ម និងមូលធនវិនិយោគមានប្រសិទ្ធិភាពយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីរួមបញ្ចូលគ្នាក្នុងការបង្កើតលទ្ធផល។
របាយការណ៍របស់ WEF បានបញ្ចប់ថា “ប្រទេសនេះស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី ១ ទាក់ទងនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សុខភាព មុខងារទីផ្សារការងារ និងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ”៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here