អត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅអាមេរិកកើនឡើងខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត

0

ដោយ ប៊ី

អន្តរជាតិ៖ សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាត់បង់ការងារច្រើនជាងការបង្កើត ជាលើកដំបូង ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ។ នេះយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNN។
នៅក្នុងខែមីនា អាមេរិកបានបាត់បង់ការងារចំនួន ៧០១ ០០០ ការងារ។ នេះបើយោងតាមការិយាល័យស្ថិតិការងារ។

នេះជាលើកទីមួយហើយ ដែលសេដ្ឋកិច្ចបានបាត់បង់ការងារក្នុងរយៈពេលមួយខែ គិតចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១០ និងជាខែអាក្រក់បំផុតសម្រាប់វិស័យការងាររបស់អាមេរិកចាប់ តាំងពីសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ ២០០៩ ។

អត្រាគ្មានការងារធ្វើបានកើនឡើងដល់ ៤,៤ ភាគរយ ពីកម្រិតទាបជិត ៥០ ឆ្នាំគឺ ៣.៥ ភាគរយ។ វាជាអត្រាគ្មានការងារធ្វើខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ ២០១៧ និងជាការផ្លាស់ប្តូរតែមួយខែដ៏ធំបំផុតនៃអត្រាគ្មានការងារធ្វើចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ ១៩៧៥។

ការធ្វើឱ្យអត្រាការងារភាគច្រើនបានកើតឡើងនៅភោជនីយដ្ឋាន និងបារ ដែលសេដ្ឋកិច្ចបាត់បង់ការងារ ៤១៧ ៤០០ ។ ហាងលក់រាយបានកាត់បន្ថយការងារចំនួន ៤៦ ២០០ នាក់ និងការងារថែទាំសុខភាពបានធ្លាក់ចុះ ៤៣ ០០០ ការងារ ខណៈដែលការពិនិត្យ ឲជាប្រចាំនៅពេទ្យធ្មេញ និងការិយាល័យគ្រូពេទ្យបានធ្លាក់ចុះ។

របាយការណ៍ខែមីនា បានបង្ហាញថា ការបញ្ឈប់ការងារភាគច្រើនគឺបណ្តោះអាសន្ន៖ ប្រជាជន ១,៨ លាននាក់គ្មានការងារធ្វើជាបណ្តោះអាសន្នកាលពីខែមុន កើនឡើងពី ១ លាននាក់ក្នុងខែកុម្ភៈ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here