ចំណេះដឹង! ហេតុអ្វី​ការរៀបចំ​ដែនដី​ទីក្រុង​មាន​សារៈសំខាន់?

0
ចំណេះដឹង! ហេតុអ្វី​ការរៀបចំ​ដែនដី​ទីក្រុង​មាន​សារៈសំខាន់?

ដោយ វុត្ថា

ភ្នំពេញៈ ការរៀបចំ​ដែនដី​ទីក្រុង កាន់​តែមាន​សារៈសំខាន់​ខ្លាំង​ឡើង​នៅ​កម្ពុជា ខណៈដែល​ទីក្រុង​រីក​ធំ​យ៉ាងរ​ហ័យ តម្រូវ ការ​លំនៅឋាន និង​ទីកន្លែង​សម្រាប់​ធុរៈកិច្ច​កាន់តែ​កើនឡើង​ច្រើន ហើយ​សំពាធ​លើ​សេវ​ភាព និង​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​កាន់តែខ្លាំង។

យោងតាម​ឯកសារ​របស់​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង​សំណង់​ស្តីពី​ក្របខ័ណ្ឌ​យុទ្ធសាស្ត្រ​គោលនយោបាយ​ដីធ្លី​បានឱ្យដឹងថា រាជធានី​ភ្នំពេញ គឺជា​ឧទាហរណ៍​ធំ​មួយ ប៉ុន្តែ​បណ្តា​ខេត្ត​នានា​ក៏​ប្រឈមមុខ​នឹង​បញ្ហា​ដូចគ្នា​ដែរ។ ការរៀបចំ​ដែនដី​ទីក្រុង ទាមទា​នូវ​ការអភិវឌ្ឍន៍​ជាច្រើន ដើម្បី​ឈានដល់​កំរិត​នៃ​ជីវភាព​ដែល​ត្រូវ​ធានា។

ម្យ៉ាងទៀត​ការរៀបចំ​ដែនដី​ក្រុង ដើម្បី​ការទាក់ទាញ​ការវិនិយោគ ដើម្បី​ធ្វើឱ្យ​ទីតាំង​ដី​បាន​ប្រសើរឡើង និង​ដើម្បី​អាចរ​កដី​បានទាមទារ ត្រូវមាន​កត្តា​ផ្សេងទៀត​ពី​ការផ្តល់​លំនៅឋាន​ដែល​អាច​ទិញ​បាន និង​សេវាកម្ម​ផ្សេងទៀត។

ដំណាក់​ការសំខាន់​មួយ គឺ​ត្រូវ​បញ្ជាក់​ឱ្យបាន​ច្បាស់​ពី​សមត្ថកិច្ច​របស់​ក្រុង និង​ឃុំ សង្កាត់​ក្នុង​ការកសាង​ផែនការ​ប្រើប្រាស់​ដី ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ក្រម​សំណង់ បទបញ្ញត្តិ​កំណត់​តំបន់ នីតិវិធី​កែតម្រូវ​ក្បាលដី និ​យន្តការ​សម្រាប់​អនុវត្ត។ ដំណាក់​ការ​គន្លឹះ​ទី​ពពីរ​គឺ​ត្រូវ​បញ្ជាក់​ច្បាស់​ពី​យន្តការ​បែងចែក​ដីស​ម្រា​ប់​អភិវឌ្ឍ​ទីក្រុង។

ការបញ្ជាក់​ទាំងនេះ គ្របដណ្តប់​លើកលែង​ដី​សាធារណៈ (សម្រាប់​គោល​ដី​ដឹកជញ្ជូន សេវាកម្ម​សាធារណៈ ការសង់​លំនៅឋាន និង​ពាណិជ្ជកម្ម) តួនាទី​នៃ​ទីផ្សារ​ដី​ក្នុងការ អភិវឌ្ឍន៍​ថ្មី និង​តម្រូវការ​ក្នុងការ​កែតម្រូវ​ក្បាលដី (កែតម្រូវ​ព្រំប្រទល់​ក្បាលដី និង​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ)។

ដំណាក់កាល​នេះ ត្រូវ​បានគ្រោង​ដាក់បញ្ចូល​ទៅក្នុង​អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី ផែនការ​ប្រើប្រាស់​ដី និង​ការរៀបចំ​ដែនដី​ទីក្រុង។ អនុក្រឹត្យ​ទាំង​ត្រូវ​បញ្ជាក់​ផងដែរ អំពី​ដំណើរការ​ត្រួតពិនិត្យ និង​ការអនុម័ត​លើ​ផែនការ​អភិវឌ្ឍ​របស់​មូលដ្ឋាន៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here