ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបញ្ជាក់ឯកសារភ្ជាប់ដែលពលរដ្ឋត្រូវតែយកតាមខ្លួននៅពេលបើកបរយានយន្ត

0

ដោយ៖ សហការី

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូននៅថ្ងៃទី0៥ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២២នេះ បានប្រកាសឱ្យអ្នកបើកបរយានយន្តធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវ ត្រូវមានបណ្ណបើកបរច្បាប់ដើមតាមខ្លួន ខណៈបណ្ណសំគាល់យានជំនិះអាចប្រើប្រាស់ឯកសារថតចម្លង។

 

សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសាធារណការបញ្ជាក់ថា ករណីប័ណ្ណសំគាល់យានជំនិះមិនមាន QR Code តម្រូវឱ្យមានការបញ្ជាក់ពីស្ថាប័នមានសត្ថកិច្ចលើច្បាប់ថតចម្លងនោះទើបអាចប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការបាន។

 

ចំណែកវិញ្ញាបនប័ត្រត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានជំនិះ (ឆៀក) ក៏អាចប្រើប្រាស់ឯកសារថតចម្លងបានដែរ។

 

ចំណែករថយន្តដែលប្រកបអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនទំនិញ ឬអ្នកដំណើរត្រូវភ្ជាប់តាមខ្លួនបន្ថែមនូវលិខិតអនុញ្ញាតឱ្យយានយន្តធ្វើអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូន ក៏អាចប្រើប្រាស់ឯកសារច្បាប់ចម្លងបានដែរ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here