តើការសិក្សាផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនិងនគរូបនីយកម្មមានសារៈសំខាន់បែបណា?

0

ដោយៈគង់ សូរិយា

ភ្នំពេញៈ ឯ​ក​ទេស​ ​ស្ថាប​ត្យក​ម្ម និង​ន​គ​រូប​នីយ​ក​ម្ម គឺ​ជាឯ​​ក​ទេស​មួយ​ដែល​មាន​សារៈសំខាន់ ក្នុង​ការ​កសាង​និង​អ​ភិវ​ឌ្ឍ​ប្រទេស​ជាតិ​ លើ​វិស័យ​ហេដ្ឋា​រ​ច​នា ស​ម្ព័ន្ធ​ និង​រ​ដ្ឋបាល​គ្រប់​គ្រង​ដែន​ដី​។​

ការ​សិក្សា​ផ្តោត​ ​លើ​ការ​រ​ច​នាសំ​ណ​ង់​ទាំង​ខាង​ក្នុង​ និង​ខាង​ក្រៅ​តាម​​មាត្រ​ដ្ឋាន​ជាតិ​ និង​អន្តរ​ជាតិ​។​ ការ​រៀបចំ​ប្រព័ន្ធ​សំណ​ង់​អគារ​ ការ​កំណត់​ទី​តាំង​ និង​ប្លង់​មេ​ក្នុង​ការ​អ​ភិវ​ឌ្ឍ​ហេដ្ឋា​រ​ច​នា​ស​ម្ព័ន្ធ​។​ ប​ន្ថែម​លើ​នេះ​ ឯក​ទេស​នេះ​ ផ្តល់​ដ​ល់អ្នក​សិក្សា​នូវ​ភាព​ខុស​គ្នា រ​វាង​វិធី​សាស្ត្រ​ក្នុង​ កា​​រ​សាង​ស​ង់សំណ​ង់តូច​ធំ​តាម​រ​ច​នា​បថ​ផ្សេង​ៗ​ និង​ការ​ប​ង្កើត​គំនិត​ច្នៃ​ប្រឌិត​ វិធី​សាស្ត្រ​រ​ច​នា​ប្លង់​មេ​តាម​ បច្ចេក​វិទ្យា​កុំព្យូ​ទ័រ​ទំនើប​។

- Video Advertisement -

•ក​ម្មវិធី​សិក្សា
ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​យ៉ាង​ស​ម្រិត​ សម្រាំង​ស្រប​តាម​ស្តង់​ដារ​អន្តរ​ជាតិ  ដែល​ឆ្លើយ​តប​ ទៅ​នឹង​ត​ម្រូវ​ការ​ទីផ្សារ​ការ​ងារ​ក្នុង​​ស្រុក​ ក្នុង​តំប​ន់​ និង​អ​ន្តរ​ជាតិ​ ដោយ​សង្កត់​ធ្ងន់​ទៅ​លើ​ជំនាញ​ឯ​​ក​ទេស​ វិជ្ជា​ជីវៈ​ខាង​ផ្នែក​ស្ថាប​ត្យ​ក​ម្ម និង​ន​គ​រ​រូប​នីយ​កម្ម​ តាម​រ​យៈ​ការ​សិក្សារ​យៈ​ពេល៥​ឆ្នាំ នូវ​មុខ​វិជ្ជាស្នូល​សំខាន់ចាំបាច់រួមមាន ​មូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះស្ថាប​ត្យក​ម្ម ប្រវ​ត្តិ នៃស្ថាប​ត្យក​ម្មខ្មែរ ប្រវ​ត្តិ​ស្ថាប​ត្យក​ម្មអឺរ៉ុប ការ​គូស គំរូព្រៀង​ដោយ​ដៃ និង​តាម​ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ការ​រៀប​ចំ​ដែន​ដី​ ការ​អភិ​រក្ស​ស្ថាបត្យ​កម្ម​។​ គ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ ត្រូវបានសិក្សាជាមួយសៀវភៅគោលដែលបោះពុម្ពថ្មីៗ។

ល​ទ្ធផ​ល​នៃការ​សិក្សា
បន្ទាប់ពីប​ញ្ចប់ការ​សិក្សា​លើ ឯ​កទេសនេះ និស្សិតនឹងទទួលបានជំនាញច្បាស់​លាស់ ក្នុងការរៀបចំកែលម្អ និងរចនាសំណង់អគារតូច ធំ ស្រប តាមស្តង់ដារជាតិ និងអន្តរជាតិ។

មានសមត្ថភាពក្នុងការ វាយតម្លៃ វិភាគ តាមដានប្រតិបត្តិការ នៃការចំណាយលើ គម្រោងស្ថាបនា-។ មានចំណេះដឹងលើការរៀបចំកែលម្អ និងកសាងនូវតំបន់រដ្ឋបាលសាធារណៈ និងឯកជនប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាព។

ទទួលបានចំណេះដឹងបច្ចេក ទេស វិភាគ ការត្រិះរិះពិចាណា និងជំនាញធ្វើការងារជាក្រុម។ មានជំនាញភាសាអង់គ្លេស និងជំនាញកុំព្យូទ័រ លើបច្ចេកទេសស្ថាបត្យកម្ម និងនគរូបនីយកម្ម។ ទទួលបានចំណេះដឹងពីរបៀបនៃការស្រាវជ្រាវតាមបែបគុណ វិស័យ និងបរិមាណវិស័យ។ យកចំណេះដឹង និងជំនាញ ទៅអនុវត្តក្នុងពិភពការងារតាមរយៈ ការហ្វឹកហាត់ការងារ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here