សិង្ហបុរីត្រៀមបញ្ចេញទុន១,៨ពាន់លានដុល្លារលើកម្មវិធីវិនិយោគបៃតង

0

ដោយៈ គៀតឈូ

ភ្នំពេញៈ អាជ្ញាធររូបិយវត្ថុសិង្ហបុរី (MAS)បានឱ្យដឹងពីថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនានេះថា ខ្លួននឹងវិនិយោគ១,៨ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក (ប្រហែល ២,៤ ពាន់លានដុល្លារសិង្ហបុរី) ដើម្បីចាប់ឱកាសវិនិយោគទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ។ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។

នាយកគ្រប់គ្រង MAS លោក Ravi Menon បានប្រកាសថា ទុនវិនិយោគនេះនឹងត្រូវដាក់ចេញ ក្រោមកម្មវិធីវិនិយោគបៃតង (GIP) ដើម្បីផ្តោតលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងបរិស្ថាន។
លោកបានបន្ថែមថា “កម្មវិធី GIP នឹងជួយលើកកម្ពស់ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ ទាក់ទាញស្ថាប័នគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកបរិស្ថានមកសិង្ហបុរី និងការផ្តល់មូលនិធិជួយដល់គម្រោងប្រកបដោយនិរន្តរភាពបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ី និងតំបន់ដទៃទៀត។

ស្ថាប័នគ្រប់គ្រង ដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយអាជ្ញាធរសិង្ហបុរីទាំងនេះ នឹងបង្កើតមណ្ឌលបរិស្ថានប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងនៅសិង្ហបុរី ហើយពួកគេនឹងចាប់ផ្តើមដាក់ចេញមូលនិធិថ្មី ដែលផ្តោតលើអភិបាលកិច្ចបរិស្ថាន សង្គម និងសាជីវកម្ម (ESG) ។

- Video Advertisement -

ស្ថាប័នទាំងនេះក៏នឹងកសាងសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុបៃតងតាមរយៈកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស ក៏ដូចជាបង្កើតការស្រាវជ្រាវកាន់តែស៊ីជម្រៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុបៃតង។

កម្មវិធី GIP ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ គឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមមួយក្នុងចំណោមគំនិតផ្តួចផ្តើមជាច្រើន ដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្តីពីនិរន្តរភាព ដែលបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្រ្តស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងនិរន្តរភាពបរិស្ថាន។

លោក Menon បានមានប្រសាសន៍ថា “ការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុបង្កការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។ វិស័យនេះក៏ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

លោកបានបន្តថា “ហិរញ្ញវត្ថុគឺជាគន្លឹះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអនាគតប្រកបដោយនិរន្តរភាព ហើយវាអាចគាំទ្រដល់ការផ្លាស់ប្តូរទៅជាសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រើកាបូនតិច តាមរយៈការចាក់បញ្ចូលដើមទុនទៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាបៃតង និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ”៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here