តើធនាគារណាដែលគិតអត្រាការប្រាក់ទាបជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ២០២១?

0

ដោយៈសុខុម

អន្តរជាតិៈ អត្រាការប្រាក់ប្រែប្រួលតាមពេលវេលា ដោយអាស្រ័យលើស្ថានភាពទីផ្សារជាក់ស្ដែង ហើយវាជាឧបករណ៍រូបិយវត្ថុដ៏ពេញនិយមមួយ ដែលគេប្រើដើម្បីជួយសម្រាលការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ឬដើម្បីធ្វើកិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់សាច់ប្រាក់ នៅពេលអតិផរណាហក់ឡើងខ្ពស់។

តួយ៉ាងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន កំពុងជួបវិបត្តិសកលដ៏ធ្ងនធ្ងរ គឺការរីករាលដាលវីរុសកូវីដ-១៩ ហើយប្រទេសទាំងអស់ កំពុងប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំង ដើម្បីការពារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនកុំឱ្យដួលរលំ។ ដូច្នេះហើយប្រទេសទាំងនោះ កំពុងកែសម្រួលគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់ខ្លួន ឱ្យសមស្របតាមសម័យកាលនេះ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាប្រទេសទាំង៥ ដែលគិតអត្រាការប្រាក់ទាបបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ២០២១ ដោយផ្អែកតាមសារព័ត៌មាន Investopedia ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំនេះ។

*១- ប្រទេសស៊‍្វីស៖ ធនាគារជាតិស្វីស (Swiss National Bank) គិតអត្រាការប្រាក់០,០៧ភាគរយក្នុងមួយឆ្នាំ។

*២- ប្រទេសជប៉ុន៖ ធនាគារជប៉ុន (Bank of Japan) អត្រាការប្រាក់០,១៤ភាគរយក្នុងមួយឆ្នាំ។

*៣- ប្រទេសអេស្ប៉ាញ៖ អេស្ប៉ាញ (Spain central Bank)ដែលជាផ្នែកមួយនៃតំបន់អឺរ៉ុប គិតអត្រាការប្រាក់១,០២ភាគរយក្នុងមួយឆ្នាំ។

*៤- ប្រទេសដាណឺម៉ាក៖ ធនាគារកណ្ដាលដាណឺម៉ាក (Central Bank of Denmark) គិតត្រាការប្រាក់១,១ភាគរយក្នុងមួយឆ្នាំ។

*៥-ប្រទេសស៊ុយអែត៖ ធនាគារកណ្ដាលស៊ុយអែត (Central Bank of Sweden) គិតអត្រាការប្រាក់១,៥ភាគរយក្នុងមួយឆ្នាំ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here