ប្រទេសវៀតណាមចង់ក្លាយទៅជាមជ្ឍមណ្ឌលផ្គត់ផ្គត់ម្ហូបអាហារនៅក្នុងតំបន់

0

        ដោយៈសុជាតា

ហាណូយៈ ប្រទេសវៀតណាមសង្ឈឹមថា នឹងក្លាយទៅជាមជ្ឍមណ្ឌលនវានុវត្តន៍ខាងម្ហូបអាហារនៅក្នុងតំបន់ នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់ប្រធានាធិបតីវៀតណាម Nguyen Xuan Phuc ផ្ញើទៅកាន់សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិ ទាក់ទងនឹងស្បៀងអាហារ។

នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះ  ប្រធានាធិបតីវៀតណាម បានកត់សំគាលថា សហប្រតិបត្តិការ ក្នុងចំណោមប្រទេសជាដៃគូ និងតួអង្គផ្សេងៗទៀត សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារសម្រាប់បម្រើ សារៈប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន។

លោកចង្អុលបង្ហាញអោយដឹងថា សន្តិសុខស្បៀងអាហារ ស្ថិតនៅក្នុងការងារអាទិភាព សម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេស វៀតណាមក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ធ្វើអោយប្រសើរឡើង នូវជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងជំរុញភាពតម្លាភាពដោយទំនួលខុសត្រូវ និងចីរភាពទៅលើការអភិវឌ្ឍកសិកម្មរបស់ប្រទេសវៀតណាម។

នៅក្នុងស្ថារតីនេះ មេដឹកនាំរដ្ឋវៀតណាម បានបង្កើតដាក់ពាក្យស្នើសុំដើម្បីធានារសន្តិសុខស្បៀង នៅបរិបទបំរែបំរួលអាកាសធាតុ និងវិបត្តិ Covid 19ផងដែរ។

ប្រធានាធិបតីវៀតណាម បានលើកឡើងនូវភាពចាំបាច់ ក្នុងការអភិវឌ្ឍកសិកម្មផ្អែកធម្មជាតិ និងបៃតង ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបម្រែបំរូលអាកាសធាតុ និងវិបត្តិ Covid 19 ផងដែរ។ លោកចង្អុលបង្ហាញអោយដឹងថា ការងារអាទិភាព គឺជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជនបទ និងធានាការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារ។

លោកក៏អំពាវនាវសម្រាប់ការវិនិយោគ ទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធកសិកម្ម ដោយចូលរួមពីសំណាក់វិស័យឯកជនផង និងគំរូភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជនផងដែរ។

លោកប្រធានាធិបតី បានលើកឡើងពីតំរូវការខាងបច្ចេកវិទ្យា ដោយមានការកែទម្រង់គោលនយោបាយ និងស្ថាប័ន សម្រាប់កសិករ និងអ្នកប្រើប្រាស់ ដែលតំរូវការចាំបាច់សម្រាប់បង្កើត ចង្វាក់បន្ថែមតម្លៃលើវិស័យកសិកម្មផងដែរ។

ជាងនេះទៀត យើងត្រូវអភិវឌ្ឍនូវប្រព័ន្ធម្ហូបអាហារ ដោយពង្រីកនូវសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្នុងការសិក្សា និងព្យាករណ៍ ដើម្បីកសាងប្រព័ន្ធព្រមានទុកជាមុន សម្រាប់គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here