ប្រទេសចិនបានជំរុញឲ្យវិស័យធនាគារជៀសវាងការបំប៉ោងតម្លៃផ្ទះដើម្បីដោះស្រាយ ហានិភ័យនៃវិបត្តិ Evergrande

0

ដោយៈសុជាតា

ប្រទេសចិនៈ រដ្ឋាភិបាលចិន បានជំរុញអោយធនាគាររក្សាសេ្ថរភាព ទីផ្សារគេហ​ ដ្ឋាន ដោយជៀសវាងការបំប៉ោងការភ័យខ្លាចដែលថា វិបត្តិបំណុល Evergrande អាចរាលដាលដល់វិស័យអចលនទ្រព្យ។

ដោយមានបំណុលជាង៣០០ពាន់លានដុល្លារ ដែលត្រូវតស៊ូនឹងចំណាយ ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យប្រទេសចិនដ៏ធំនេះ ប្រឈមមុខនឹងការដួលរំលំនឹងត្រូវហានិភ័យជាប្រព័ន្ធសម្រាប់ សេដ្ឋកិច្ចជាតិ និង សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃពុធ ធនាគារប្រជាជនចិន បាននិយាយថា វិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសចិន ត្រូវប្រឈមមុខនឹងគោលដៅរក្សាតម្លៃ គេហដ្ឋាន និងដីធ្លីស្ថេរភាព ហើយមិនប្រើប្រាស់ការទិញ លក់អចលនទ្រព្យ សម្រាប់គោលដៅសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលខ្លី។

ធនាគាកណ្តាលប្រទេសចិន បានចង្អុលបង្ហាញអោយដឹងថា ផ្ទះសំបែងគឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់សម្រាប់រស់នៅ មិនមែនសម្រាប់ស្វែងរកប្រាក់ចំណេញរយៈពេលខ្លីនោះទេ។

អាជ្ញាធរប្រទេសចិន បានសំដែងការព្រួយបារម្ភពីវិបត្តិ Evergrands អាចប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យអចលនទ្រព្យប្រទេសចិន ដែលបានពង្រឹងបទប្បញ្ញត្តិនានា ដើម្បីទបស្កាត់ការបំប៉ោងតម្លៃអចលនទ្រព្យជាដើម។
សារព័ត៌មានចិន បានរាយការណ៍ថា រដ្ឋាភិបាលស៊ិនជិន បានចាប់ផ្តើមទៅលើការវិនិយោគ Evergrands ផងដែរ។

បទប្បញ្ញត្តិករហិរញ្ញវត្ថុ បានសរសេរលិខិតទៅអ្នកវិនិយោគ ដើម្បីស៊ើបអង្កេត ប្រមូលព័ត៌មានអំពី ទ្រព្យសម្បត្តិ Evergrands ។

ក្រុមហ៊ុន Evergrands បានចាប់ផ្តើមដំណើរលក់ទ្រព្យសកម្ម រួមបញ្ចូលការលក់ចំនែកភាគហ៊ុន១៥០០លានដុល្លារ នៅក្នុងតំបន់ប្រទេសចិនទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិន។

អ្នកអភិវឌ្ឍបាននិយាយថា ក្រុមហ៊ុនបានចំណាយ១០ភាគរយ សម្រា់បផលិតផលវិនិយោគនៅខែកញ្ញា ដែលមូលនិធិនឹងត្រូវប្រកាសសម្រាប់គណនីអ្នកវិនិយោគ។

ជាងនេះទៀត ក្រុមហ៊ុនចំណាយអត្រាការប្រាក់៤៧. ៥លានដុល្លារ នៅលើសញ្ញាបណ្ណជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក មានរយៈពេលតិចជាង១សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនខ្នាតយក្សនេះនឹងចំណាយសម្រាប់សញ្ញាបណ្ណខាងក្រៅផងដែរ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here