ភាពមិនប្រក្រតីញឹកញាប់របស់ធនាគារ ABA នឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តអតិថិជន?

0

ដោយៈគង់ សូរិយា

ភ្នំពេញៈ បញ្ហាជាប់គាំង មិនអាចចូលទៅប្រើប្រាស់ Mobile App និងការដកសាច់ប្រាក់តាមម៉ាស៊ីន ATM របស់ធនាគារ ABA នៅថ្ងៃទី២៥ វិច្ឆិកាកនហលងមកនេះ អាចនឹងធ្វើឲ្យអតិថិជនបាត់បង់ទំនុកចិត្តឬយ៉ាងណា។

ជាមួយគ្នានឹងបញ្ហាស្រដៀងគ្នា ដែលកើតមានញឹកញាប់នេះ និងបញ្ហាដទៃទៀតដូចជា ការមិនឃើញមានលោតសញ្ញាទឹកប្រាក់ចេញ ចូល លើទូរស័ព្ទដៃ ពាក្យចចាម​អារ៉ាមពីការបាត់បង់ទឹកប្រាក់របស់អតិថិជន ការមិនអាច Short screen បានលើទូរស័ព្ទដៃមួយចំនួន ពិសេសការមិនមានសរសេរកាលបរច្ឆេទ លើបូទុកបញ្ចាក់ពីចំនួនទឹកប្រាក់ ដែលមានលើ App ទូរស័ព្ទដៃ ពិតជាកំពុងក្លាយជាបញ្ហាដែលធនាគារនេះ និងធនាគារដទៃទៀតគួរដោះស្រាយផងដែរ។

សហស្ថាបនិក និងជាអគ្គនាយកគេហទំព៍រ Cambodiafinancialtimes.com ដែលជាគេហទំព័រឈានមុខគេលើព៌តមាន ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុ និងសេដ្ឋកិច្ច លោកយិន លាងគង់ បានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី២៥ វិច្ឆិកាកន្លងមកថា លោកបានលេចលឺព៌តមានតៗគ្នាជាច្រើន និយាយពីបញ្ហាដែលពួកគេជួបប្រទះ ក្នុងពេលពួកគេប្រើប្រាស់ App របស់ធនាគារនេះ ប៉ុន្តែពួកគេមិនងាយទទួលបានការបំភ្លឺ ពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ធនាគារនេះទេ។

លោកបន្តថា “ការស្តាប់លឺគេនិយាយ១០០០ដង មិនស្មើនឹងជួបម្តងនោះទេ ដោ​យសារនៅក្នុងវីស័យសារគមនាគម តែងតែទាមទារការផ្ទៀងផ្ទាត់ព៌តមាន ដើម្បីទទួលបានភាពជាក់លាក់ និងអាចទុកចិត្តបាន”។ លោកបន្តថា “ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់បានជូបបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែង គឺគណនីរបស់ខ្ញុំ មិនឃើញមានលោត notification ពេលទឹកប្រាក់ចូលឬផ្ទេរចេញឡើយ ទោះទៅជួបបុគ្គលិកធនាគារជាច្រើន សាខាឲ្យជួយដោះស្រាយក្តី”។

លោកយិន លាងគង់ បានបន្តថា ចំណុចសំខាន់មួយទៀត ដែលធនាគារនេះ និងធនាគារដទៃទៀតគួរដោះស្រាយ គឺការបង្ហាញពីកាលបរិច្ឆេទឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅលើ​ប្រអប់បញ្ជាក់ពីចំនួនទឹកប្រាក់ដល់អតិថិជន ដើម្បីធានាបាននូវតម្លាភាព គណនេយ្យភាព និងសុច្ចរិតភាពរបស់ធនាគារនិមួយៗផងដែរ។

លោកបន្តថា ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដែលដើរតួនាទីជាអាណាព្យាបាលរបស់គ្រឹះ​ស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនានា គួរពិនិត្យលើបញ្ហានេះ ដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋដែលមិនសូវមានចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ បន្តជួបភាពរងគ្រោះ និងងាយរងគ្រោះបន្ថែមទៀត។

ជាមួយគ្នានេលោកបណ្ឌិត គី សេរីវឌ្ឍន៍ អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ច នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា មានប្រសាសន៍ថា បញ្ហាជាប់គាំងមិនអាចចូលទៅប្រើប្រាស់ Mobile App និងការដកសាច់ប្រាក់តាមម៉ាស៊ីន ATM របស់ធនាគារ ABA ពេញមួយព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិនេះ ធ្វើអតិថិជនជាអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួន យល់ឃើញថាធនាគារមួយនេះ អាចនឹងមានបញ្ហាអ្វីមួយ។

លោកបន្តថា “ការជាប់គាំងនេះ ក៏បានធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការទូទាត់សាច់ប្រាក់ តាមប្រព័ន្ធ Mobile App នេះ មិនអាចធ្វើទៅបានផងដែរ”។លោកបន្តថា “ប្រតិបត្តិការមួយចំនួនមិនត្រូវបានធ្វើ បែរត្រឡប់មកសាច់ប្រាក់ ហើយអាចនឹងមានមនុស្សមួយចំនួនតូចខកខាន ដោយមិនបានប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់តាមខ្លួន”។

លោកបន្តថា ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បញ្ហាជាប់គាំងមិនអាចចូលទៅប្រើប្រាស់ Mobile App របស់ធនាគារ ABA ពេញមួយព្រឹកកន្លងមកនេះ មានផលប៉ះពាល់តិចតួចបំផុតសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច ពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើន នៅតែមានទម្លាប់ដាក់សាច់ប្រាក់តាមខ្លួននៅឡើយ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here