គម្រោងខុនដូថ្មីចំនួន៣បានបើកដំណើរការសាងសង់ទោះបីស្ថិតពេលមានវិបត្តិ

0

ដោយៈ ម៉ាណេត

ភ្នំពេញៈ គម្រោងខុនដូចំនួន៣ថ្មី បានដាក់ដំណើរការនៅត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២០ ខណៈគម្រោងខុនដូចំនួន២ បានបញ្ចប់ការសាងសង់។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ក្រុមហ៊ុន CBRE Cambodia។

ជាមួយគ្នានេះ គម្រោងខុនថ្មីដូចំនួន៣ បានដំណើរការសាងសង់ ដូចជាគម្រោង Green Leaf Residence មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខ ដែលមាន១៦២យូនីត គម្រោង Real Hope មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌចំការមន ដែលមាន២៣១យូនីត និងគម្រោង City Light មានទីតាំងខណ្ឌចំការមនដែលមាន១៥០យូនីត។

- Video Advertisement -

គម្រោងទាំង២ ដែលបានបញ្ចប់ការសាងសង់នេះ ចូលរួមចំណែក៩៣៧យូនីតដ​ល់​ទីផ្សារខុនដូតម្លៃមធ្យម និងតម្លៃសមរម្យ នៅត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២០កើនឡើង៣.៧៥ភាគរយ បើធៀបនឹងត្រីមាសទី៣។

ក្នុងមួយឆ្នាំការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងវិស័យខុនដូ បានកើនឡើង១៧,៦ភាគរយ ដោយមានយូនីតសរុបចំនួន៣.៧៧៨ ដែលបានផ្គត់ផ្គង់ក្នុងទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។ ទោះយ៉ាងណា ការកើនឡើងនេះទំនងជាធ្លាក់ចុះ ខណៈមានការព្យាករណ៍ថា យូនីតខុនដូចំនួន១១.០០០ នឹងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងទីផ្សារនៅឆ្នាំ២០២១ ។

ក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២០ តម្លៃខុនដូបានធ្លាក់ចុះនៅគ្រប់ផ្នែក។ តម្លៃខុនដូកម្រិតមធ្យម បានធ្លាក់ចុះ៥,៩ភាគររយនៅត្រីមាសទី៤ បើធៀបនឹងត្រីមាសទី៣ ខណៈតម្លៃខុនដូលំដាប់ប្រណីតធ្លាក់ចុះ១,៦ភាគរយ។ ខុនដូតម្លៃតម្លៃសមរម្យ មានការធ្លាក់ចុះតិចតូច ត្រឹមតែ១,២ភាគរយប៉ុណ្ណោះ។

ការធ្លាក់ចុះ នៃតម្លៃខុនដូ បានឆ្លុះបញ្ចាំងទាំងការកើនឡើងនៃការផ្គត់ផ្គង់ ហើយចំនួនអ្នកទិញបរទេសធ្លាក់ចុះ ដោយសារលទ្ធផលនៃការរឹតត្បិតការធ្វើដំណើរ និងការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក៕

-Video Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here