អាគារការិយាល័យថ្មីធំៗ២បញ្ចប់ការសាងសង់នៅត្រីមាសទី១ឆ្នាំនេះ ខណៈ អត្រាជួលបង្ហាញសញ្ញាវិជ្ជមាន

0

ដោយៈ ប៊ី

ភ្នំពេញៈ វិស័យការិយាល័យនៅកម្ពុជា រំពឹងទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់បន្ថែមទំហំ២៧.៦០២ម៉ែត្រការ៉េ បន្ទាប់អាគារការិយាល័យថ្មីធំៗចំនួន២ បានបញ្ចប់ការសាងសង់ក្នុងទីផ្សារនៅក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១នេះ។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន CBRE Cambodia នៅថ្ងៃទី៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។

ដោយរួមបញ្ចូលជាមួយ នឹងការផ្គត់ផ្គង់ការិយាល័យសហកម្មសិទ្ធិ ការផ្គត់ផ្គង់ការិ​យាល័យរំពឹងថា នឹងកើនឡើងដល់ទំហំ១៩៧.៦០៨ម៉ែត្រការ៉េ ដោយសារគម្រោងការិយាល័យថ្មីៗបញ្ចប់ការសាងសង់នៅឆ្នាំនេះ។

ការបញ្ចប់សាងសង់អាគារការិយាល័យលំដាប់A  អគារស្ថាបនា មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញ បានបន្ថែមការផ្គត់ផ្គង់ទំហំ១៦,៣៥៧ម៉ែត្រការ៉េ ទៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សរុប។ បន្ថែមលើនេះទៀត ការបញ្ចប់អាគារការិយាល័យលំដាប់C នៅខណ្ឌទួលគោកបានបន្ថែមការផ្គត់ផ្គង់ទំហំ១,៦៦៤ម៉ែត្រការ៉េ បន្ថែមទៀតទៅក្នុងទីផ្សារ។ការបញ្ចប់ការសាងសង់អាគារការិល័យនេះស្មើនឹង៦៥% នៃការផ្គត់ផ្គង់ការិយាល័យនៅកណ្តាលក្រុងសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១។

- Video Advertisement -

អត្រាកាន់កាប់ការិយាល័យកណ្តាល មានត្រឹម៧៤,៧% នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ ធ្លាក់ចុះ២,៣% បើធៀបនឹងត្រីមាសមុន ដោយសារតែលទ្ធផលនៃការកើនឡើងនៃការផ្គត់ផ្គង់។ ទោះយ៉ាងណា ទីផ្សារនឹងទទួលបានការបញ្ចប់ការសាងសង់ជាស្ថាពរនៃសហកម្មសិទ្ធកម្មសិទ្ធិថ្មីចំនួន៦គម្រោង នោះការកាន់កាប់ជាទូទៅ នៅក្នុងវិស័យការិយា​ល័យទំនងជានឹងធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀត ក្នុងកំឡុងឆ្នាំនេះ។

ទីផ្សារការិយាល័យទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងជួលច្រើន ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ តែទោះយ៉ាងណារយៈពេលជួល មានរយៈពេលខ្លី បើប្រៀបធៀបនឹងត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២០ និងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០។

អត្រានៃការជួលអាគារការិល័យលំដាប់B នៅតំបន់ទីប្រជុំជនមានសន្ទុះកើនឡើង ៣,៣% និង នៅក្រៅតំបន់ទីប្រជុំជនមានសន្ទុះកើនឡើង៣,៩%។

អត្រាជួលការិយាល័យលំដាប់C នៅតំបន់ទីប្រជុំជន កើនឡើងប្រហាក់ប្រហែល៣.៣% នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អត្រាជួលការិយាល័យលំដាប់C នេះមានអត្រា០,៤% ទាបជាងត្រីមាសមុន។

ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ មិនមានអាគារការិយាល័យសហកម្មសិទ្ធិណាមួយបានបញ្ចប់នោះទេ តែតម្លៃអាគារការិយាល័យប្រភេទនេះ នៅតែរក្សាភាពខ្លាំង ដោយតម្លៃជាមធ្យមចំនួន២៦,៨០ដុល្លារ ក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េក្នុងមួយខែ៕

-Video Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here