ក្រសួងទេសចរណ៍ស្នើឲ្យមន្ទីរ រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្តបិទរមណីយដ្ឋាន និងគោលដៅទេសចរណ៍ទូទាំងប្រទេស

0

ដោយៈគង់ សូរិយា

ភ្នំពេញៈ  ក្រសួងទេសចរណ៍ បានណែនាំដល់មន្ទីរទេសចរណ៍រាជធានី ខេត្ត ឲ្យសហការជាមួយរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ធ្វើការបិទរមណីយដ្ឋាន គោលដៅទេសចរណ៍ ជាបណ្តោះអាសន្នរយៈពេល២សប្តាហ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី៧ ដល់ទី២០ ខែមេសា។

ការបិទរមណីដ្ឋាននិងគោលដៅទេសចរណ៍នេះ អនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរាជរដ្ឋាភិបាលស្តីពីការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ និងការបិទរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ទូទាំង ប្រទេសជាបណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជម្ងឺកូវីដ-១៩។

ទន្ទឹមនឹងនេះ មន្ទីរទេសចរណ៍រាជធានី ខេត្ត ត្រូវចាត់តាំងក្រុមការងារ ដើម្បីតាមដានត្រួតពិនិត្យកិច្ចការ នេះឲ្យបានម៉ត់ចត់ដោយមិន ត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពទេសចរណ៍ណាមួយនៅតាមរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ គោលដៅទេសចរណ៍ សហគមន៍ទេសចរណ៍ និងកន្លែងដែលមានសក្តានុពលទេសចរណ៍ ដែលមាននៅក្នុងមូលដ្ឋាន របស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលនៃការបិទជាបណ្តោះអាសន្ននេះ ជាដាច់ខាត៕

- Video Advertisement -
-Video Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here