អ្នកឧកញ៉ាលី ហួរៈក្នុងដំណាក់កាលនេះការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មជារឿងដែល

0

          ដោយៈស៊ីវ ម៉េង

          ភ្នំពេញៈ អ្នកឧកញ៉ាលី ហួរអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនលី ហួរគ្រុបបានថ្លែងថា ក្នុងដំណាក់កាលដែលពិភពលោកកំពុងជួបវិបត្តិនេះ ការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មជារឿងល្អប្រសើរមួយ ខណៈវិស័យដទៃទៀតកំពុងរងផលប៉ះពាល់។

អ្នកឧកញ៉ាដែលជាប្រធានសមាគម អ្នកអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋានកម្ពុជាផងដែរនោះបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងតាមទូរស័ព្ទថា ក្នុងពេលពិភព​លោកកំពុងជួបវិបត្តិបែបនេះ កម្ពុជាក៏កំពុងប្រឈមបញ្ហាដែរ ទាំងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម ទេស​ចរណ៍ជាដើម ប៉ុន្តែវិស័យមួយនៅតែល្អ គឺវិស័យកសិកម្ម ដែលនៅតែមានតម្រូវការ​និងតម្លៃល្អប្រសើរ។

អ្នកឧកញ៉ាបានបន្តថា “វិស័យកសិកម្មជាតម្រូវការចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃ ហើយវារីកចម្រើ​នបានក្នុងដំណាក់កាលនេះ ដែលមានទាំងតម្លៃ និងតម្រូវការល្អប្រសើរ”។លោកបន្តថា “ខ្ញុំក៏បានវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មផងដែរ ប៉ុន្តែវាមិនទាន់ឲ្យផលនៅឡើយទេ”។

- Video Advertisement -

អ្នកឧកញ៉ាលី ហួរបានបន្តថា នៅពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនធំៗលើពិភពលោក សុទ្ឋតែជួបបញ្ហា ហេតុនេះបើចង់ឲ្យលោកផ្តល់យោបល់ពីការធ្វើជំនួញ គឺយើងកំពុងពិបាកដូចគ្នា ព្រោះនៅលើពិភពលោកប្រទេសនិមួយៗ តែងតែពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមក ហេតុនេះបើសិនជាយើងលែងមានបញ្ហាក៏ដោយ ក៏ប្រទេសដទៃទៀតនៅមានបញ្ហា ប្រទេសក្នុងតំបន់នៅមានបញ្ហា ក៏យើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានដែរ។

អ្នកឧកញ៉ាបានបន្តថា “”ទាល់តែពិភពលោករកឃើញថ្នាំ និងវ៉ាក់សាំងសម្លាប់ជំងឺCovid-19ទើបពិភពលោកអាចដើរទៅមុខ ហើយសេដ្ឋកិច្ចដំណើរការបានល្អប្រសើរឡើងវិញ”៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here