ប្រទេសប្រ៊ុយណេបានជាប់ចំណាច់ថ្នាក់ទីបីដែលមានហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចទាបបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន

0

ដោយៈ សុជាតា

ប្រុយណេៈ យោងតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវ របស់មជ្ឍមណ្ឌលសម្រាប់យុទ្ធសាស្រ្ត និងការសិក្សាគោលនយោបាយបានបង្ហាញថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសប្រ៊ុយណេ ដារ៉ូសាលឹម នៅតែរក្សាកំណើងស្ទុះឡើង ប៉ុន្តែនៅតែប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យនៃភាពមិនប្រាកដប្រជានៃសេដ្ឋកិច្ចសកលក្តី។

ថ្វីបើលទ្ឋផលផ្ទុយពីកំណើនកំណើន នៅត្រីមាសទីមួយឆ្នាំនេះ ក៏សេដ្ឋកិច្ចប្រ៊ុយណេរំពឹងទុកថា កើនឡើងគួរកត់សំគាល់នៅចុងឆ្នាំ២០២១ ដោយសារកំណើនដែលពឹងផ្អែកលើវិស័យជាច្រើន ដែលជាតំរូវការខាងក្រៅ និងពង្រឹងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកផងដែរ។

នៅខែមិថុនានេះ ទស្សនៈវិស័យអភិវឌ្ឍអាស៊ីឆ្នាំ២០២១ បាននិយាយថា សេដ្ឋកិច្ចប្រ៊ុយណេរំពឹងថា នឹងមានភាពរឹងមាំនៅឆ្នាំ២០២១ ហើយនិងសំរាប់ឆ្នាំ២០២២ ទៅលើបរិយាកាសខាងក្រៅ ដោយធ្វើអោយផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប នឹងកើនឡើងរហូតដល់ ២.៥ភាគរយនៅឆ្នាំនេះ និង៣ភាគរយនៅឆ្នាំក្រោយ។

របាយការណ៍បានពន្យល់ពីមូលហេតុ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ២០២១នេះ ដោយសារការគាំទ្រពីតំរូវការពិភពលោក និងការកើនឡើងតម្លៃខ្ពស់ទៅលើប្រេងឥន្ធនៈ និងហ្គាសដែលនឹងជំរុញប្រាក់ចំណូលរដ្ឋាភិបាល និងគាំទ្រដល់ការប្រើប្រាស់របស់រដ្ឋាភិបាល។ ជាងនេះទៀត ការប្រើប្រាស់ទំនិញ និងសេវាកម្មរបស់វិស័យឯកជន បន្តពង្រឹងបន្ថែមទៀត។

បើតាមការវិភាគឥណទានរបស់ភ្នាក់ងារ Moody’s បានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសប្រ៊ុយណេនៅលំដាប់លេខបីក្នុងអាស៊ាន ដែលមានហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចទាប បន្ទាប់ពីប្រទេសសិង្ហបុរី និងប្រទេសកម្ពុជា។

ការវិភាគរបស់ Moody បានបង្ហាញអោយដឹងថា កត្តាបីយ៉ាងដែលពិចារណាវាយតម្លៃហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនិមួយៗ មានដូចជា អត្រាចាក់វាក់សាំងទាប ការកើនឡើងករណីឆ្លងខ្ពស់ និងអត្រាអ្នកស្លាប់ខ្ពស់ដោយសារជំងឺកូវីត ១៩ ដែលប៉ះពាល់ទៅដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនិមួយៗនោះផងដែរ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here