អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ឋដាប្រកាសពីការរឹតបន្តឹងលើការយកពន្ឋអចលនទ្រព្យ និងដីធ្លី មិនប្រើប្រាស់

0

        ដោយៈគង់ សូរិយា

        ភ្នំពេញៈ អគ្គនាយកដា្ឋនពន្ធដារ ដែលជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើការលើការប្រមូលចំណូលពន្ឋបានប្រកាសថា នឹងបន្តពង្រឹងការប្រមូលពន្ធលើអចលនទ្រព្យ ឬ ពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់ ឱ្យបានតឹងរឹងជាងមុន ពិសេសលើការងារប្រមូលពន្ធតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ទិសដៅដើម្បីប្រមូលឱ្យគ្រប់ផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១នេះ។

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានឲ្យដឹងថា លទ្ធផលប្រមូលពន្ធសរុបជារួម ក្នុងរយៈពេល៨ខែ ដំបូង នៃឆ្នាំ២០២១ សម្រេចបានជាង១,៩០០លានដុល្លារ ឬស្មើនឹង៨៥,១២ភាគរយ នៃផែនការច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២១។

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ និងបង្កភាពងាយដល់សាធារណៈជនទាំងអស់ ការប្រកាសនិងបង់ប្រាក់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ គឺអាចធ្វើបានតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ ដោយគ្រាន់តែស្កេនលើ QR Code តែប៉ុណ្ណោះ៕

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here