លោកឧកញ៉ាគីម ហ៊ាងបង្ហាញសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះទីផ្សារដីធ្លីនៅកម្ពុជា

0

ដោយៈ សុផារី

ភ្នំពេញៈ ក្នុងកំឡុងវិបត្តិកូវីដ១៩ បានប៉ះពាល់ដល់ស្ទើរគ្រប់វិស័យ ជាពិសេសវិស័យអចលនទ្រព្យ អ្នកវិនិយោគនិងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍លើវិស័យដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួន នៅតែបង្ហាញសុទិដ្ឋិនិយមថា ដីធ្លីនឹងបន្តងើបឡើងវិញក្នុងរយៈពេល២-៣ឆ្នាំខាងមុខនេះ។

លោកឧកញ៉ាបណ្ឌិតគីម ហ៊ាង ប្រធានក្រុមហ៊ុន KW Cambodia បានឲ្យដឹងថា វិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ១៩កន្លងមកនេះ បានធ្វើឲ្យវិស័យអចលនទ្រព្យដីធ្លីបោះជំហា​នទៅមុខទាំងពិបាក ដោយសារតែក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ មានច្រើនផ្នែកដូចជា ផ្នែកបុរី ផ្នែកដីឡូតិ៍ និងផ្នែកខុនដូ ដោយក្នុងនោះផ្នែកដីឡូតិ៍ បានទទួលរងផលប៉ះពាល់ច្រើន ព្រោះអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដីឡូតិ៍ លក់ដូឡូតិ៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានចំណូលក្រោមមធ្យម។ ដូច្នេះអតិថិជនដែលមានចំណូលក្រោមមធ្យម សុទ្ធសឹងតែធ្វើការលើផ្នែកសេវាកម្ម និងឧស្សាហកម្ម។

លោកបន្តថា និយាយចំពោះផ្នែកបុរី ដែលមានចំណូលក្រោមមធ្យម បុរីមានតម្លៃមធ្យម និងបុរីមានតម្លៃថ្លៃ គឺការទិញលក់ប៉ះពាល់តែមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ ចំពោះបុរីតម្លៃក្រោមមធ្យមមានផលប៉ះពាល់ ប៉ុន្ដែបុរីមានតម្លៃថ្លៃ និងបុរីតម្លៃមធ្យម គឺមិនទាន់ប៉ះពាល់ច្រើននោះឡើយ ដោយសារតែជំងឺកូវីដ១៩នេះផ្ទុះឡើង បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំណូល របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ ប៉ុន្ដែមិនប៉ះពាល់ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកមាននោះឡើយ។

លោកបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ “គិតរយៈពេល២-៣ឆ្នាំខាងមុខនេះ ចំពោះអ្នករកស៊ីទិញលក់លើវិស័យអចលនទ្រព្យ នៅតែមានឱកាសចំណេញ និងមិនមានបញ្ហាចោទណាមួយកើតឡើងនោះទេ”៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here