ក្រុមហ៊ុន China Evergrande ទទួលលុយ៨១៧,៨លានដុល្លារអាមេរិកពីការបោះបង់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់កីឡដ្ឋានបាល់ទាត់

0

ដោយ: លាងហួរ

ប្រទេសចិន: ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យ ដែលមានបញ្ហាបំណុ​លដ៏ច្រើន China Evergrande Group បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា ខ្លួននឹងទទួលបាន៥,៥២ពាន់លានយ័ន (៨១៧,៨លានដុល្លារអាមេរិក) សម្រាប់ការលុបចោលកិច្ចសន្យា ទិញសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់កីឡដ្ឋានបាល់ទាត់។

ក្រុមហ៊ុននឹងប្រគល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី ទៅការិយាល័យផែនការ និងធនធានធម្មជាតិក្រុងក្វាងចូវ ដែលខ្លួនបានទទួលសិទ្ធិក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ក្នុងតម្លៃ៦,៨១ពាន់លានយ័ន។

ការសាងសង់កីឡដ្ឋានបាល់ទាត់ Guangzhou Evergrande តម្លៃ ១២ពាន់លានយ័ន បានចាប់ផ្តើមនៅខែមេសា ឆ្នាំ២០២០។  ក្រុមហ៊ុនEvergrande បានទិញគ្រប់គ្រងក្លឹប Guangzhou FC ក្នុងឆ្នាំ២០១០។

កាលពីចុងសប្តាហ៍មុន Evergrande បានបង្ហាញផែនការសម្រាប់ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបំណុល ក្រៅប្រទេសរបស់ខ្លួនឡើងវិញ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់កញ្ចប់ទ្រព្យសកម្មដល់ម្ចាស់បំណុល៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here