ចំណេះដឹង​នគររូបនីយកម្ម! អ្វី​ជាការ​ចុះបញ្ជី​និង​ការធ្វើ​ចំណាត់ថ្នាក់​ដី​រដ្ឋ​មាន​សារៈប្រយោជន៍​ដូចម្តេច

0

ដោយ​វ​ឌ្ឈ​នៈ

ភ្នំពេញៈ ការចុះបញ្ជី​ដី​រដ្ឋ ជា​និតិ​វិធី​មួយ​ដែល​ទីតាំង និង​ព្រំប្រទល់​នៃ​ដី​រដ្ឋ​ត្រូវបាន​បញ្ជាក់​ជា​ផ្លូវការ។ នៅក្នុង​ការ​បញ្ជី សិទ្ធិ​ឯកជន​ត្រូវបាន​លើក​មក​ពិចារណា និង​វិនិច្ឆ័យ ហើយ​ទំនាល់​ដី នឹង​ត្រូវបាន​ដោះស្រាយ ដោយ​គណៈកម្មការ​រដ្ឋ​បាល​សុរិយោដី។

មុនពេល​ធ្វើការ​ចុះបញ្ជី ព័ត៌មាន​នៃ​ផែនទី និង​ប្រព័ន្ធ​ទិន្ន័យ​ដី​រដ្ឋ គឺជា​ព័ត៌មាន​បឋម និង​មិនទាន់បាន​បញ្ជាក់​នៅឡើយ។ ចំណាត់ថ្នាក់​ដី​រដ្ឋ​ជា​ផ្លូវការ អាច​ត្រូវបានធ្វើ​បន្ទាប់ពី​ការចុះបញ្ជី​ឋានៈ​របស់​ដី ដែល​បញ្ជាក់ថា​ដី​រដ្ឋ។

យោងតាម​ឯកសារ​របស់​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង​សំណង់​ស្តីពី គោលនយោបាយ​ស្តីពី ការគ្រប់គ្រង​ដី​រដ្ឋ​បានឱ្យដឹងថា ការចុះបញ្ជី​ដី​រដ្ឋ​មានន័យ​សំដៅលើ​ផ្នែក​ជាច្រើន​ដូចជា

- Video Advertisement -

ក) កំណត់​ផលប្រយោជន៍​សាធារណៈ​ជាក់លាក់​ណាមួយ  ដែល​ដី​រដ្ឋ​សាធារណៈ អាចបំពេញ​មុខងារ​ស្របតាម​ច្បាប់​ភូមិបាល។

ខ) កំណត់ថា​ត្រូវធ្វើ​ចំណាត់ថ្នាក់​ដី​រដ្ឋ​យ៉ាងណា ឱ្យ​ច្បាប់​ព្រៃឈើ ច្បាប់​គ្រប់គ្រង​ធនធានទឹក ឬ សេចក្តីព្រាងច្បាប់​តំបន់​ការពារ ច្បាប់​ស្តីពី​តំបន់​បេ​តិក​ភ័​ណ្ឌ​បុរាណវត្ថុ និង​ច្បាប់ផ្សេងៗទៀត អាច​បាន​ស្របគ្នា និង​គ)កំណត់​ឋានៈ​របស់​ដី ជា​ដី​សាធារណៈ​របស់​រដ្ឋ ឬ​ជា​ដីឯកជន​របស់​រដ្ឋ។

មាន​តំបន់​ជាច្រើន​ដែល​ការធ្វើ​ចំណា​ច់​ថ្នាក់​នេះ មាន​ភាពច្បាស់លាស់ តាម​ការប្រើប្រាស់​កន្លង​មក និង​កា​រស​ម្រ​ប់​សម្រួលការ​គ្រប់គ្រង ប៉ុន្តែ​ក្នុង​តំបន់​មួយចំនួន​ការកំណត់​នេះ មិនទាន់​ច្បាស់លាស់ ហើយ​ត្រូវតែ​ធ្វើឡើង​នៅក្នុង​ដំណើរការ នៃ​ការធ្វើ​អត្តសញ្ញាណ​កម្ម ធ្វើ​ផែនទី និង​ធ្វើ​ចំណាត់ថ្នាក់​ដី​រដ្ឋ។

ប្រភេទ​ជាក់លាក់​មួយចំនួន ក្នុងការ​ធ្វើ​ចំណា​ចត់​ថ្នាក់​ដី ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​នៅក្នុង​ច្បាប់ផ្សេងៗនៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។ ភាពចាំបាច់​ក្នុងការ​ធ្វើក​អត្តសញ្ញាណ​កម្ម ធ្វើ​ផែនទី និង​ធ្វើ​ចំណា​ច់​ថ្នាក់​ដី​រដ្ឋ គឺមាន​បំណង​ភ្ជាប់​ចំណា​ច់​ថ្នាក់ ជា​ផ្លូវការ​ទាំងនេះ​ទៅនឹង​ទីតាំង​ជាក់ស្តែង​លើ​ផ្ទៃដី។

នៅក្នុង​ជំពូក​ទី២ មាត្រា១២ ដល់១៦នៃ​ច្បាប់​ភូមិបាល មាន​ចែក​អំពី​ការធ្វើ​ចំណា​ច់​ថ្នាក់​ដី ជា​ប្រភេទ​ទ្រព្យ​សាធារណៈ​របស់​រដ្ឋ ជា​ប្រាំពីរ​ប្រភេទ។ ដីឯកជន​របស់​រដ្ឋ គឺជា​ដិ​ទាំងឡាយណា ដែល​មិន​ត្រូវបាន​កាន់កាប់​ជា​លក្ខណៈ​ឯកជន។ នៅក្នុង​ប្រភេទ​ដី​សាធារណៈ​របស់​រដ្ឋ មាន​ប្រភេទ​បន្ទាប់បន្សំ​ជាលា​ក់ផ្សេងៗទៀត ដែល​មានចែង​នៅក្នុង​បញ្ញត្តិ​ច្បាប់​តាម​វិស័យ​នានា ដូចជា​ច្បាប់​ព្រៃឈើ និង​សេចក្តីព្រាងផ្សេងៗ ដូចជា​ច្បាប់​ជលផល ច្បាប់​គ្រប់​គ្រង់​ធនធានទឹក និង​ច្បាប់​ស្តីពី​តំបន់​ការពារ៕

-Video Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here