ដានជើងអ្នកចាស់ មូលដ្ឋានបទពិសោធន៍សម្រាប់ហេតុអ្វីភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យថ្មី

0

          ដោយៈលក្ខិណា

ភ្នំពេញៈ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យទាំងអស់ មិនមែនសុទ្ធតែជោគជ័យទាំងអស់នោះទេ មានខ្លះក៏ជោគជ័យខ្លះក៏បរាជ័យ ហេតុទើបមានការផ្ដល់ជាទស្សនៈនិងគំនិតមួយថា ជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យថ្មី ត្រូវមើលនិងតាមដានសកម្មភាព ហើយត្រូវទៅកៀកឱ្យជិតនឹងភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យរៀបច្បង។

ឧកញ៉ាម៉ាន់ ច័ន្ទឌី អនុប្រធានសមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជា បានចងក្រងជាសៀវភៅមួយក្បាល ដែលនិយាយពីគន្លឹះសំខាន់ៗ សម្រាប់ភ្នាក់ងារអច​លនទ្រព្យ បានបង្ហាញពីគន្លឹះនៃការស្វែងរកភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យរៀមច្បង ដែលអាចជួយតម្រង់ទិស ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យថ្មីបានឆាប់រហ័ស។

តើហេតុអ្វីទើបមានភាពចាំបាច់ ស្វែងរកភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យរៀមច្បងក្នុងការជួយតម្រង់ទិស ?

- Video Advertisement -

១.ជួយភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យថ្មី កាត់បន្ថយការរៀន

ជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យត្រូវរៀនជាប្រចាំ ហើយអ្នកតម្រង់ទិសយើងគាត់នឹងបើកចំហ ក្នុងការចែករំលែកយុទ្ធសាស្ត្ររៀនដល់យើង។ យើងត្រូវស្វែងរកអ្នកតម្រង់ទិសណាដែលគាត់មានបទពិសោធន៍និងវិជ្ជាជីវៈ ព្រមជាមួយវិធីសាស្ត្របង្រៀនល្អៗ ដែលអាចជួយយើងឱ្យរីកចម្រើន។

២. ជួយបង្រៀនយើងទាំងការអនុវត្តនិងបង្កើនសមត្ថភាពជំនាញ

អ្នកតម្រង់ទិសរបស់យើងគឺជាបុគ្គល ដែលជួយបង្រៀនឱ្យយើងទទួលបានជោគ​ជ័យ ក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ។ គាត់ត្រូវមានបទពិសោធន៍ ដូចជា ការធ្វើបទបង្ហាញអចល​នទ្រព្យ ការយកអចលនទ្រព្យមកលក់ ហើយពួកគាត់ក៏ត្រូវមានជំនាញពិសេសផ្សេងៗ ដូចជាការដោះស្រាយបញ្ហាលក់ និងការចរចា សម្របសម្រួលរវាងអ្នកលក់និងអ្នកទិញ ជាដើម។

៣. ជួយយើងឱ្យជៀសផុតពីអន្ទាក់

យើងត្រូវរកអ្នកតម្រង់ទិញណា ដែលអាចជួយឱ្យយើងប្រសើរឡើងវិញ ពីរបួសស្នាម ដែលយើងបានទទួលរងគ្រោះពីមុនមក នៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនេះ ដូចជាពេលខ្លះ យើងក្លាយទៅជាអ្នកប្រមូលព័ត៌មានឱ្យភ្នាក់ងារផ្សេងទៀត ដោយមិនដឹងខ្លួនជាដើម។ គាត់អាចជួយយើងឱ្យជៀសផុតពីកំហុសទាំងឡាយ ដែលអាចកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលប្រកបអាជីពនេះ។

អ្វីដែលសំខាន់មួយទៀត គឺត្រូវរកអនកតម្រង់ទិសនៅក្នុងតំបន់ ដែលយើងកំពុងប្រកបអាជីព ហើយប្រសិនបើយើងចូលរួមក្នុងក្រុមណាមួយ ត្រូវរកអ្នកតម្រង់ទិសនៅក្នុងក្រុមនោះតែម្ដង។

នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មានអ្នកជោគជ័យក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យជាច្រើន បានកើតចេញពីការដើរតាមអ្នកជោគជ័យ ក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យដូចគ្នា ហើយក៏ទទួលបានជោគជ័យចង់លើសអ្នកមុនផង ដែលអាចនិយាយបានរលកក្រោយច្រានរលកមុខ៕

-Video Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here