លំនឹងសេដ្ឋកិច្ចល្អនិងស្ថាភាពនយោបាយដ៏រឹងមាំជំរុញឱ្យកម្ពុជាកាន់តែមានសក្កានុពលសម្រាប់ការវិនិយោគ

0

ដោយៈ ប៊ី

ភ្នំពេញៈ អ្នកជំនាញបានលើកឡើងថា លំនឹងសេដ្ឋកិច្ចល្អ និងស្ថាភាពនយោបាយដ៏រឹងមាំបានធ្វើឱ្យប្រទេសកម្ពុជា មានសក្ដានុពលសម្រាប់ការវិនិយោគ ពិសេសក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ។

ប្រធានសមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជា លោកច្រឹក សុខនីមបានថ្លែងនៅថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ថា វិនិយោគិនជាច្រើន បានចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេស ដែលមានសក្ដានុពលសម្រាប់ការវិនិយោគ ដោយសារលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរ និងមាននយោបាយដ៏រឹងមាំក្នុងតំបន់អាស៊ានជាដើម។

លោកបានថ្លែងថា “ការរកប្រកបរបរទទួលទាន នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសក្នុងតំបន់អាំស៊ាន ប្រទេសដែលមានសក្ដានុពលខ្លាំងជាងគេ និងត្រូវបានគេផ្ដល់ភាពជឿជាក់ខ្លាំងមានប្រទេសកម្ពុជា ដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជា មានលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចល្អ និងមាននយោបាយដ៏រឹងមាំ ជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀត ក្នុងតំបន់អាស៊ានជាដើម”។

លោកបានបន្ថែមថា កត្តាមួយទៀតគឺកម្ពុជា ស្ថិតនៅចំណុចកណ្តាលក្នុងតំបន់អាស៊ាន។ ចំណែកឯតម្លៃអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជា មានតម្លៃធូរថ្លៃជាងបណ្ដាប្រទេសជិតខាង ដូច្នេះឱកាសវិនិយោគនៅបន្ដកើតមានឡើង ហើយចំពោះកម្លាំងពលកម្មរបស់កម្ពុជា មានសក្ដានុពល នៅក្នុងរយៈពេលវែងនៃការវិនិយោគ ប៉ុន្ដែទីផ្សារកម្ពុជាមានចំណុចខ្លះ ដែលត្រូវការបំប៉នបន្ថែមទៀត ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពប្រជាជន ដើម្បីទទួលបានការវិនិ​យោគធំៗ ពីបណ្ដាប្រទេសជិតខាងមកកាន់កម្ពុជា។ លោកបញ្ជាក់ថា និយាយជារួមទីផ្សារអចលនទ្រព្យ ក្នុងពេលនេះវិនិយោគិន នៅបន្ដចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង។

លោកស្រី Grace Rachny Fong អគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន Century 21 Cambodia ក៏បានបង្ហាញពីប្រទេសមួយចំនួន ដែលបាននិងកំពុងចាប់អារម្មណ៍ និងមានការវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរថា មានប្រទេសជាច្រើនដូចជា ប្រទេសសឹង្ហបុរី ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ប្រទេសកូរ៉េជាដើម។

លោកស្រីបានឲ្យដឹងទៀតថា និយាយចំពោះប្រទេសសឹង្ហបុរី ដែលបានចូលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជា និងបានវិនិយោគដោយផ្ទាល់ ជាមួយក្រុមហ៊ុន Century 21 Cambodia គឺវិនិយោគិនជាអ្នកវិនិយោគច្បាស់លាស់ ក្នុងនោះលំហូរដែលជាគម្រោងធំៗ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តព្រះសីហនុ ជាការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ ពីក្រុមហ៊ុនឯកជន និងក្រុមហ៊ុនដែលបានសហការ ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here